Lista recenzentów

 

Lista recenzentów

 

Stały Zespół Recenzentów

Prof. dr hab. Jan Chochorowski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Polska)

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

Dr hab. Przemysław Makarowicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (Polska)

Dr hab. Anna Zakościelna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin (Polska)

Prof. Igor Chrapunov (Khrapunov) – Uniwersytet w Simferopolu (Ukraina)

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. – Uniwersytet w Hradec Králové (Republika Czeska)

Doc. PHDr. Lubomira Kaminska – Słowacka Akademia Nauk, Koszyce (Słowacja)


W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac.