Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (MiSROA)

 

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
(MiSROA)

 

ISSN 0137-5725

DOI: 10.15584/misroa

 

Abstrakty artykułów z Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Pierwotną wersją Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego jest wersja papierowa; od tomu 39 zastąpiła ją wersja elektroniczna!