AAR - tom 14

 

Analecta Archaeologica Ressoviensia - tom 14

AAR-14-okładka-211x300.png [37.39 KB]

Anna Rauba-Bukowska: The diversity of ceramic raw materials used in the production of Neolithic vessels in the upper Vistula basin near Krakow

Eugeniu Mistreanu, Marcin M. Przybyła: The Gumelnița culture settlements in the Prut-Dniester Rivers area, in light of old and new research from Taraclia I (Republic of Moldova)

Piotr Mączyński: Remarks on using tools with truncated edges in the Lublin-Volhynian culture on the example of materials from site no. 7 in Las Stocki, Puławy County

Jacek Lech et all.: Identification of a fragment of an Early Bronze bone recovered from the Borownia striped flint mine in the Ostrowiec district (on the centenary of Polish research on prehistoric flint mining)

Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka: Dating of the Mierzanowice culture settlement in Jarosław, site 158, Podkarpackie province, based on the results of radiocarbon analyses

Inga Głuszek, Michał Krueger: The archaeometric, formal and stylistic analysis of a black-glazed fish-plate from the National Museum in Poznań

Mateusz Sosnowski, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Jerzy Czerniec: Examining a scallop shell-shaped plate from the Late Roman Period discovered in Osie (site no.: Osie 28, AZP 27-41/26), northern Poland

Kateryna Valentyrova: A Medieval Ships Crew and their Weapon: from Archaeological Material to Interpretations

Joanna Trąbska, Paweł Kocańda, Barbara Trybalska: Modern Semi-Majolica and Glazed Ceramics from Rzeszów – Research on the Findings from the Archaeological Sites on 3 Maja Street

Małgorzata Grupa, Jadwiga W. Łukaszewicz: Silk band and metal appliqués of a child’s bonnet from the northern crypt of the parish church in Gniew

Aleksandra Kulesz: Women’s shoes from the crypt of the church of the Name of the Holy Virgin Mary in Szczuczyn, Podlaskie Voivodship

Sebastian Nowak, Adam Kaźmierczak: Polychrome from the southern crypt of the church of the Holy Trinity in Byszewo in light of archaeological and conservation studies

Marta Jarosińska, Sebastian Nowak, Agnieszka M. Noryśkiewicz, Monika Badura: Plant Identification and Significance in Funeral Traditions Exemplified by Pillow Filling from a Child Crypt Burial in Byszewo (18th/19th centuries)

Rafał Skrzyniecki (review): P. Jarosz, J. Machnik and A. Szczepanek (eds.), Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej 

Wiesław Nowosad (review): M. Grupa, T. Kozłowski, R. Jankauskas, D. Grupa, M. Krajewska, S. Krakowska, M. Majorek, J. Mosiejczyk, M. Nowak, S. Nowak, M. Przymorska-Sztuczka and A. Wojciechowska, Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny