Sekcja Kultury i Języka Polskiego „Polonus”

 

Kierownik Sekcji

dr Małgorzata Kułakowska

al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
Budynek A3, pok. 117

tel.: +48 17 872 12 77
e-mail: polonus@ur.edu.pl

 

Dyżury konsultacyjne sem. zimowy 2022/2023:

Dyżury konsultacyjne pracowników:

Imię i nazwisko

e-mail

Dzień i godzina

Pokój/budynek

Dr Marzena Bąk-Korzeniowska

mbak@ur.edu.pl

Piątek

17.00 – 18.30

108 bud. A3

Mgr Magdalena Brzezowska-Borcz

m.brzezowska@gmail.com

Czwartek

12.30 – 13.15

108 bud. A3

Mgr. Inż. Agnieszka Ilnicka-Michnik

ailnicka@ur.edu.pl

Czwartek

8.00 – 8.45

On-line

Dr Małgorzata Janda

Mag15@wp.pl

Środa

16.45 – 17.30

118 bud. A3

Mgr Damian Knutel

dknutel@ur.edu.pl

Czwartek

8.00 – 8.45

On-line

Mgr Agnieszka Kopacka

akopacka@ur.edu.pl

 

Poniedziałek

12.45 – 13.30

108 bud. A3

Mgr Dobrawa Kulka

dkulka@ur.edu.pl

 

Piątek

7.45 – 8.30

108 bud. A3

Mgr Anna Kupiszewska

akupiszewska@ur.edu.pl

Poniedziałek

10.15 – 11.00

Czwartek

9.00 – 9.45

122 bud. A1

 

122 bud. A1

Mgr Iwona Petryczkiewicz-Nowak

Iwopet.782@edu.erzeszow.pl

Piątek

9.15 – 10.00

On-line

Dr Anna Pięta-Szawara

apieta@ur.edu.pl

Piątek

9.45 – 10.30

On-line

Mgr Edyta Ślemp

Edi77@op.pl

 

Wtorek

16.45 – 17.30

118 bud. A3

Dr Marta Wolańczyk

mwolanczyk@ur.edu.pl

Poniedziałek

17.45 – 18.30

108 bud. A3