Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie

 

Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie została powołana do życia na mocy decyzji Senatu oraz JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko z dnia 25 kwietnia 2014 roku.

            Celem Sekcji jest pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji dotyczącej życia środowisk polskich za granicami państwa; popularyzacja wiedzy na temat funkcjonowania, potrzeb i możliwych form pomocy dla środowisk polskich na emigracji.

W celu realizowania swoich celów Sekcja może współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Pierwszą z takich instytucji, z którą zawarto umowę o współpracy jest Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

            Działalność Sekcji opiera się na zaangażowaniu naukowców, doktorantów i studentów zainteresowanych kwestiami badań polonijnych, reprezentujących takie dziedziny jak historia, politologia, filologia.

        

Adres:
al. Rejtana 16c, pok. 027
tel.: +48 17 872 12 71
e-mail: cbnp@ur.edu.pl

Kierownik:
dr Jolanta Ślęzak-Gotkowska