O Centrum

Centrum Polonijne Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Centrum Polonijne zostało powołane przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka w dniu 1 stycznia 2020 roku na podstawie Uchwały nr 523/12/2019 Senatu UR. Jednostka powstała z połączenia dwóch jednostek organizacyjnych:

 1. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”
 2. Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

             Centrum Polonijne jest wyspecjalizowaną jednostką badawczo-dydaktyczną funkcjonującą w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

             Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych, źródeł i opracowań dotyczących diaspory polskiej,
 2. prowadzenie interdyscyplinarnych badań polonijnych, w szczególności z zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury, historii,
 3. opracowywanie programów kształcenia obcokrajowców z zakresu języka polskiego jako obcego,
 4. organizowanie i przeprowadzanie kursów przygotowujących do studiów w Polsce przeznaczonych dla cudzoziemców,
 5. organizowanie kursów w zakresie języka i kultury polskiej dla obcokrajowców,
 6. kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego,
 7. promowanie oferty naukowej i dydaktycznej Centrum,
 8. pozyskiwanie środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania na potrzeby realizacji zadań badawczych, archiwizacyjnych oraz dydaktycznych Centrum.

             W skład Centrum wchodzą:

 1. Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie
 2. Sekcja Kultury i Języka Polskiego „Polonus”

 

Regulamin Centrum Polonijnego w ramach Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego