Płatne kursy języka polskiego jako obcego

 

Informacja o Centrum Polonijnym UR dla osób zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego

Lektorzy zatrudnieni w Centrum posiadają wysokie kompetencje potwierdzone dyplomami ukończenia specjalistycznych studiów oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego. Prowadzili między innymi przez wiele lat zajęcia w Letniej Szkole Języka Polskiego dla Cudzoziemców oraz roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce dla stypendystów programu im. Gen. Władysława Andersa. Ponadto są członkami komisji, która przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

 

OFERTA CENTRUM POLONIJNEGO UR DLA OBCOKRAJOWCÓW

Ruszyły już zapisy na Kurs przygotowujący do podjęcia nauki w Polsce

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUKI W POLSCE

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców i Polaków mieszkających za granicą, którzy zamierzają w kolejnym roku akademickim (2022/23) podjąć studia w Polsce. Kurs trwa 2 semestry, od 1.10.2021 r. do 30.06.2022 r. Po ukończeniu kursu Słuchacze zdają egzamin, który potwierdza znajomość języka polskiego i otrzymują świadectwo ukończenia kursu. Centrum Polonijne jest jednostką akredytowaną przez NAWA, co oznacza, że większość polskich uczelni zwalnia kandydatów na studia, którzy posiadają świadectwo ukończenia naszego kursu z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego.

Kurs trwa 600 godzin. W trakcie kursu kandydaci doskonalą znajomość języka polskiego,  zwłaszcza w takich obszarach, które będą niezbędne podczas studiów: uczą się polskiego języka naukowego, zdobywają wiedzę na temat terminologii wybranej dziedziny studiów. Proponujemy również zajęcia pozwalające poznać kulturę polską, oraz zachowania językowe Polaków. Koszt kursu to 9900 zł. Rekrutacja trwa do 31.08.2021.

Poziom językowy zajęć jest dostosowany dla osób, którzy opanowały już język polski w stopniu średniozaawansowanym. Kandydaci, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw i jednocześnie wziąć udział w Kursie przygotowującym do podjęcia nauki w Polsce – zapraszamy na Intensywny kurs języka polskiego, którego celem jest umożliwienie osiągnięcia poziomu biegłości językowej wymaganej od słuchaczy Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce. Czas trwania Intensywnego kursu języka polskiego jest skorelowany z terminem rozpoczęcia Kursu przygotowującego do podjęcia nauki w Polsce.

Więcej informacji o kursie znajduje się na stronie Działu Kształcenia Podyplomowego:  http://www.podyplomowe.ur.edu.pl/?id=kurs&ids=131

Link do strony z szerszym opisem kursu znajduje się tutaj

 Link do systemu rekrutacji na kurs znajduje się tutaj

 

INTENSYWNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się od podstaw języka polskiego lub znają język polski na poziomie A1. Po ukończeniu Intensywnego kursu języka polskiego uczestnicy powinni znać język polski na poziomie co najmniej  A2+, co umożliwi im komunikację w sytuacjach związanych z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Uczestnicy, którzy chcą poznać język polski w stopniu umożliwiającym studia w języku polskim, mogą jednocześnie rekrutować się na Kurs przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce. Będą przyjęci na ten kurs bez konieczności zdawania testu on-line. Kurs trwa jeden miesiąc, w programie jest 180 godzin nauki języka polskiego z doświadczonymi lektorami języka polskiego. Intensywny kurs języka polskiego rozpocznie się 1.09.2021 i będzie trwał do 30.09.2021.

Koszt kursu: 3600 zł.

Opis kursu

Link do systemu rekrutacyjnego