Dyrektor Centrum

 

Dyrektor Centrum Polonijnego

dr Małgorzata Kułakowska

al. mjr. W. Kopisto 2b, 35-959 Rzeszów
pokój nr 118
budynek A3

tel.: +48 17 872 12 78
e-mail: mkulakowska@ur.edu.pl

Dyżur administracyjny sem. zimowy 2022/23:  czwartek 12.00 - 13.00
Dyżur konsultacyjny  sem. zimowy 2022/23:     czwartek 13.00 - 13.30