Wystawy

Lp. Rok Miejsce Tytuł wystawy
1. 2009 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Wyrazić Niewyrażalne. Prolog
2. 2010 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Infinitum Inquirens. Wątki metafizyczne w malarstwie Stanisława Białogłowicza, Tadeusza Boruty, Tadeusza Wiktora
3. 2011 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne In statu nascendi visum. Z prac twórców współczesnego witrażu krakowskiego
4. 2012 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Mistrzyni i uczennica. Z twórczości Zofii Baudouin de Courtenay i Barbary Pawłowskiej
5. 2013 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Między słowem a obrazem. Przestrzeń modlitwy
6. 2014 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Między przeszłością a przyszłością. Projekty i studia rzeźbiarskie Gustawa Zemły
7. 2015 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Metafizyka pejzażu
8. 2016 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Mistrzejowicka Droga Krzyżowa Gustawa Zemły w fotografii Jana Macieja Maciucha
9. 2017 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Stanisław Rodziński – Malarstwo
10. 2018 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Między abstrakcją a figuracją. Projekty witraży Teresy Reklewskiej
11. 2019 Rzeszów, Muzeum Diecezjalne Istota Rzeczy