Sekretariat

Sekretariat Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej

mgr Agnieszka Iwaszek

pl. Ofiar Getta 4-5
35-002 Rzeszów
pokój nr 35

tel.: +48 17 872 20 98
e-mail: cdwszs@ur.edu.pl