Kolekcja

Centrum prowadzi działania związane z pozyskiwaniem i archiwizowaniem prac artystów należących do czołowych twórców współczesnej sztuki sakralnej, w efekcie czego weszliśmy w posiadanie następujących zbiorów:

Muzealia:

  1. projekty witraży i polichromii Barbary Pawłowskiej;
  2. projekty witraży Heleny Papee-Bożyk;
  3. projekty witraży Jerzego Skąpskiego;
  4. projekty witraży Marii Roga-Skąpskiej;
  5. projekty witraży Marii Roga-Skąpskiej i Jerzego Skąpskiego;
  6. projekty witraży Tadeusza Wojciechowskiego;
  7. projekty witraży Reginy Rychłowskiej-Molińskiej.


Archiwalia:

W księdze inwentarzowej archiwaliów Centrum znajduje się 105 pozycji pogrupowanych w zespoły, np.: zbiory dotyczące tego samego obiektu/zabytku lub korespondencji z jedną osobą. Archiwalia obejmują ok. 1 100 stron dokumentów oraz 545 drobnych szkiców i rysunków.

Zbiory ikonograficzne:

W zasobach Centrum znajdują się także zbiory ikonograficzne – ok. 695 fotografii. Księga inwentarzowa zbiorów zawiera 66 pozycji (zdjęcia, drobne szkice lub fragmenty rysunków zostały pogrupowane tematycznie).