Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej

cdwszs_logo.jpg [31.59 KB]

pl. Ofiar Getta 4-5/35
35-002 Rzeszów

tel.: +48 17 872 20 98
e-mail: cdwszs@ur.edu.pl