Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures

Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures (https://www.peterlang.com/series/lalc)

Redaktorzy: Robert Kiełtyka i Agnieszka Uberman

ISSN: 2364-7558

Seria wydawnicza Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures publikowana jest w wydawnictwie Peter Lang od 2016 r. Do tej pory ukazało się 36 tomów. Seria koncentruje się przede wszystkim na różnych aspektach językoznawstwa teoretycznego i stosowanego oraz literatury i kultury krajów anglojęzycznych w ujęciu synchronicznym lub diachronicznym.

Publikowane na łamach serii monografie i zbiory artykułów poświęcone są przede wszystkim językowi angielskiemu, literaturom i kulturom krajów anglojęzycznych, jednak mile widziane są również badania porównawcze lub kontrastywne.

Redaktorzy, jak również liczni współautorzy tomów publikowanych w serii, są związani z Uniwersytetem Rzeszowskim, ale do współtworzenia poszczególnych monografii lub zbiorów artykułów zapraszani są również badacze reprezentujący inne ośrodki akademickie. Zakres tematyczny i teoretyczny pozostaje nieograniczony w przypadku wszystkich trzech dyscyplin.

Strona internetowa serii wydawniczej https://www.peterlang.com/series/lalc