Regulaminy

 

Uchwała nr 1-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zaopiniowania warunków-zasad zmiany formy studiów.pdf [336.43 KB]

 

Uchwała nr 2-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zakresu pracy i obowiązków opiekunów lat.pdf [255.58 KB]

 

Uchwała nr 3-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie harmonogramu organizacji zajęć dydaktycznych.pdf [135.65 KB]

 

Uchwała nr 4-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie określenia zaliczenia modułu-przedmiotu.pdf [140.23 KB]

 

Uchwała nr 5-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według IOS.pdf [266.48 KB]

HARMONOGRAM IOS Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5-12-2021 .pdf [170.83 KB]

 

Uchwała nr 6-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie katalogu przedmiotów sekwencyjnych, których niezaliczenie.pdf [188.53 KB]

 

Uchwała nr 7-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zasad zapisów do grup seminaryjnych, wyboru promotora oraz zmiany seminarium dyplomowego i zmiany promotora .pdf [146.12 KB]

 

Uchwała nr 8-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie wyróżnień dla studentów i absolwentów.pdf [178.56 KB]

 

Uchwała nr 9-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie warunków dopuszczenia i przeprowadzania egzaminu dyplomowego oraz zasad ustalania ostatecznego wyniku studiów na kierunkach .pdf [459.71 KB]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [5.23 MB]

ANEKS 01-05-22 do uchwały.pdf [139.16 KB]

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [3.17 MB]

ANEKS 02-05-22 do uchwały.pdf [123.96 KB]

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [5.19 MB]

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [3.11 MB]

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [4.31 MB]

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [6.48 MB]

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 9-12-2021.pdf [5.84 MB]

 

Uchwała nr 10-12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRON.pdf [243.58 KB]

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik nr 1 REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PR.docx [15.55 KB]

KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ Załącznik nr 2 REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ.pdf [205.59 KB]

 

Uchwała nr 11- 12-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie przyjęcia zasad archiwizowania dokumentacji dydaktycznej wytworzonej .pdf [385.44 KB]

 

Opinia Samorządu Studentów.pdf [333.24 KB]

 

Uchwała nr 14-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20-12-2021 w sprawie Regulaminu Kształcenia Praktycznego na kier. Elektroradiologia w Kolegium Nauk Medycznych UR.pdf [3.08 MB]

 

Uchwała nr 15-12-2021 Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Medycznych UR z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego - OSCE- w Kolegium Nauk Medycznych UR .pdf [1.91 MB]

 

Zarządzenie Rektora nr 582018 - w sprawie wprowadzenia w UR procedury po ekpozycji. - 33876.pdf [366.14 KB]

Załącznik 1 Procedura Ekspozycji.pdf [356.97 KB]

Załącznik 2 do Procedury Karta ekspozycji.doc [66.50 KB]

Załącznik 3 do Procedury Skierowanie.docx [16.94 KB]

Załącznik 4 do Procedury Rejestr Ekspozycji.docx [18.16 KB]

 

REGULAMIN PRACOWNI DYDAKTYKI MEDYCZNEJ I EWALUACJI WIEDZY

 

REGULAMIN ĆWICZEŃ CHIRURGICZNYCH ZAKŁADU CHIRUGII OGÓLNEJ KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UR.doc [42.00 KB] 

 

Regulamin prowadzenia przedmiotów na kierunku Pielęgniarstwo.pdf [2.25 MB] 

 

Regulamin zajęć dydaktycznych w Pracowniach umiejętności położniczych (obowiązuje od roku akademickiego 2021-22).pdf [1.15 MB]