Regulaminy

 

Zarządzenie Rektora nr 582018 - w sprawie wprowadzenia w UR procedury po ekpozycji. - 33876.pdf [366.14 KB]

Załącznik 1 Procedura Ekspozycji.pdf [356.97 KB]

Załącznik 2 do Procedury Karta ekspozycji.doc [66.50 KB]

Załącznik 3 do Procedury Skierowanie.docx [16.94 KB]

Załącznik 4 do Procedury Rejestr Ekspozycji.docx [18.16 KB]

_________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN PRACOWNI DYDAKTYKI MEDYCZNEJ I EWALUACJI WIEDZY

 

REGULAMIN ĆWICZEŃ CHIRURGICZNYCH ZAKŁADU CHIRUGII OGÓLNEJ KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UR.doc [42.00 KB]

 

Uchwała nr 6-04-2020 Rady Dydaktycznej KNM UR z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zaopiniowania warunków zmiany formy studiów w KNM UR.pdf [1.10 MB]

 

Uchwała nr 9-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zaopiniowania warunków zmiany formy studiów.pdf [432.55 KB]

 

Uchwała nr 1-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie harmonogramu organizacji zajęć dydaktycznych.pdf [397.12 KB]

 

Uchwała nr 2-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie określenia zaliczenia modułu-przedmiotu.pdf [407.50 KB]

 

Uchwała nr 3-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ .pdf [562.97 KB]

STRONA TYTUŁOWA PRACY DYPLOMOWEJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej w KKNM UR.docx [15.02 KB]

KARTA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie REGULAMINU PRZYGOTOWANIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWE.pdf [205.59 KB]

 

Uchwała nr 4-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS).pdf [449.34 KB]

HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4-03-2021 w sprawie warunków i zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS).pdf [381.76 KB]

 

Uchwała nr 5-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie wykazu przedmiotów sekwencyjnych, których niezaliczenie uniemożliwia kontynuację studiów na wyższym semestrze-roku.pdf [439.25 KB]

 

Uchwała nr 6-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie wyróżnień dla studentów i absolwentów.pdf [413.07 KB]

 

Uchwała nr 7-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zasad zapisów do grup seminaryjnych, zmiany seminarium dyplomowego oraz listę promotorów uprawnionych do ich prowadzenia.pdf [421.72 KB]

 

Uchwała nr 8-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie zasad i formy odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych.pdf [413.09 KB]

 

Uchwała nr 11-03-2021 Rady Dydaktycznej KNM w sprawie Regulaminu organizacji i przebiegu letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020-2021.pdf [446.89 KB]

 

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 9-01-2020.docx [27.13 KB]

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 9-01-2020.docx [32.95 KB]