Regulaminy

 

Zarządzenie Rektora nr 582018 - w sprawie wprowadzenia w UR procedury po ekpozycji. - 33876.pdf [366.14 KB]

Załącznik 1 Procedura Ekspozycji.pdf [356.97 KB]

Załącznik 2 do Procedury Karta ekspozycji.doc [66.50 KB]

Załącznik 3 do Procedury Skierowanie.docx [16.94 KB]

Załącznik 4 do Procedury Rejestr Ekspozycji.docx [18.16 KB]

_________________________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN PRACOWNI DYDAKTYKI I EWALUACJI WIEDZY.docx [29.09 KB]

Regulamin zajęć klinicznych

REGULAMIN ĆWICZEŃ CHIRURGICZNYCH ZAKŁADU CHIRUGII OGÓLNEJ KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH UR.doc [42.00 KB]

Uchwała nr 6-04-2020 Rady Dydaktycznej KNM UR z dnia 16.04.2020 r. w sprawie zaopiniowania warunków zmiany formy studiów w KNM UR.pdf [1.10 MB]

Materiały do pobrania