Zespół Programowy kierunku Pielęgniarstwo

 

dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel - Kierownik kierunku

dr n. med. Dorota Gutkowska

dr n. med. Beata Penar - Zadarko

dr n. med. Barbara Gugała

dr n. o zdr. Anna Fąfara

Gabriela Wasiuta - studentka