Struktura INoKF

KATEDRA NAUK O CZŁOWIEKU

p.o. Kierownik: dr Krzysztof Przednowek
prof. dr hab. Wojciech Czarny
prof. dr hab. Anna Grzywacz
prof. dr hab. Jan Junger
dr hab. Paweł Król, prof. UR
dr Agata Rzeszutko
dr Narcyz Piórecki
dr Gabriel Bobula

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM

Kierownik: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
dr Piotr Matłosz
dr Jarosław Herbert
mgr Klaudia Sibiga - inż.-tech.

PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA

Kierownik: dr inż. Bartosz Dziadek
dr Karolina Przednowek
dr Andrzej Para
mgr Maciej Kuchciak
mgr Klementyna Polak - inż.-tech.

PRACOWNIA BIOCHEMII I FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO

Kierownik: dr Aleksandra Kwiatkowska
dr Ewelina Bator
mgr Gabriela Betlej

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA NAUK O ZDROWIU

Koordynator: dr Maria Zadarko-Domaradzka
dr Monika Drozd
dr Robert Czaja
dr Gabriel Szajna
dr Agnieszka Szybisty
dr Wiesław Mendyka
dr Ewa Wasilewska

KATEDRA SPOŁECZNO-KULTUROWYCH PODSTAW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
ks. Dr hab. Adam Podolski, prof. UR
dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
dr Marcin Obodyński
dr Paweł Świder
dr Aneta Rejman

PRACOWNIA ANALIZ STATYSTYCZNYCH

Kierownik: dr Robert Bąk
mgr Jerzy Kulasa

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA NAUK SPOŁECZNYCH

Koordynator: dr Janusz Zieliński
dr Anna Nizioł
dr Renata Grzywacz
dr Teresa Mitura
dr Małgorzata Buczek-Kowalik
dr Paweł Łuka

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ CZASU WOLNEGO

Koordynator: dr Jaromir Grymanowski
dr Małgorzata Skrzęta
dr Małgorzata Janusz
dr Magdalena Gruszka
dr Jacek Kulpiński
dr Katarzyna Szeremeta
dr Iwona Pezdan-Śliż
dr Marta Przydział
dr Katarzyna Sochacka
dr Justyna Glińska- Wlaź
dr Beata Prukop
dr Paweł Rut

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Kierownik: dr Marian Rzepko

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA TEORII I METODYKI TRENINGU SPORTOWEGO

Koordynator: dr Maciej Huzarski
dr Wojciech Bajorek
dr Paweł Lenik
dr Artur Płonka
dr Justyna Lenik
dr Antoni Seredyński
dr Joanna Piech
dr Lesław Lassota
dr Grzegorz Bielec
dr Marta Niewczas
dr Bartłomiej Czarnota
dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
dr Maciej Śliż
mgr Rafał Wilk

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynator: dr Krzysztof Warchoł
dr hab. Stanisław Cieszkowski
dr Maria Ziaja
dr Magdalena Kunysz-Rozborska
mgr Dorota Kopeć

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNA LETNICH I ZIMOWYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH

Koordynator: dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
dr Paweł Ostrowski
dr Rafał Kołodziej
dr Dagmara Sądecka
dr Maciej Brożyna
mgr Łukasz Godek