Struktura INoKF

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Czarny
Z-ca dyrektora: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Z-ca dyrektora: dr hab. Paweł Król, prof. UR
Sekretariat Dyrektora: Mgr Natalia Jakubowska 
 Mgr Maria Stryżyk 
 Mgr inż. Dominika Skrzypiec

dr hab. Wojciech Czarny
dr hab. Jan Junger
Dr hab. Paweł Król, prof. UR
Dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR
Dr Ewelina Bator
Dr Robert Czaja
Dr Wiesław Mendyka
Dr Gabriel Szajna
Dr Agnieszka Szybisty
Dr Maria Zadarko-Domaradzka
Mgr Gabriela Betlej
Łukasz Przybylski - inżynieryjno-techniczny

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM
Kierownik: Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
Dr Gabriel Bobula
Dr Karolina Przednowek
Mgr Klaudia Niewczas-Czarna - inżynieryjno-techniczna

PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA
        •     Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR
Dr inż. Bartosz Dziadek
Mgr Maciej Kuchciak
Mgr Wojciech Paśko                  
Dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
Dr Marta Przydział
Mgr Justyna Dydek- inżynieryjno-techniczna

PRACOWNIA ANTROPOMETRII
        •     Kierownik: Dr Piotr Matłosz
Dr Jarosław Herbert
Dr Renata Grzywacz
PRACOWNIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
Kierownik: Dr Robert Bąk
Dr Andrzej Para
Mgr Jerzy Kulasa
KATEDRA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ
Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
Dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
Dr hab. Adam Podolski, prof. UR
Dr Marcin Obodyński
Dr Aneta Rejman
Dr Paweł Świder
Dr Małgorzata Buczek-Kowalik
Dr Paweł Łuka
Dr Teresa Mitura
Dr Anna Nizioł
Dr Janusz Zieliński
Dr Monika Drozd
Dr Aleksandra Kwiatkowska
Dr Iwona Pezdan-Śliż
Dr Jaromir Grymanowski
Dr Justyna Glińska- Wlaź
Dr Magdalena Gruszka
Dr Małgorzata Janusz
Dr Jacek Kulpiński
Dr Beata Prukop
Dr Paweł Rut
Dr Małgorzata Skrzęta
Dr Katarzyna Sochacka
Dr Katarzyna Stopyra
½ Mgr Katarzyna Bliźniak


ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI
Kierownik: Dr Marian Rzepko
Dr Maciej Huzarski
Dr Wojciech Bajorek
Dr Grzegorz Bielec
Dr Bartłomiej Czarnota
Dr Lesław Lassota
Dr Paweł Lenik
Dr Justyna Lenik
Dr Marta Niewczas
Dr Joanna Piech
Dr Artur Płonka
Dr Antoni Seredyński
Dr Maciej Śliż
Dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
Dr Rafał Wilk
Dr Krzysztof Warchoł
Dr Magdalena Kunysz-Rozborska
Dr Maria Ziaja
Dr Paweł Ostrowski  
Dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
Dr Maciej Brożyna
Dr Rafał Kołodziej
Dr Dagmara Sądecka
Mgr Łukasz Godek
Mgr Dorota Kopeć

====================================
Struktura na potrzeby realizacji procesu dydaktycznego

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Czarny
Z-ca dyrektora: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Z-ca dyrektora: dr hab. Paweł Król, prof. UR
Sekretariat Dyrektora: Mgr Natalia Jakubowska 
 Mgr Maria Stryżyk 
 Mgr inż. Dominika Skrzypiec

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK O CZŁOWIEKU
        •    Koordynator: Prof. dr hab. Wojciech Czarny
dr hab. Jan Junger
Dr hab. Paweł Król, prof. UR
Dr hab. Narcyz Piórecki, prof. UR
Dr Ewelina Bator
Mgr Gabriela Betlej
Łukasz Przybylski - inżynieryjno-techniczny

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM
        •    Kierownik: Dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
Dr Karolina Przednowek
Dr Gabriel Bobula
Mgr Klaudia Niewczas-Czarna - inżynieryjno-techniczna

PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA
        •     Kierownik: Dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR
Dr inż. Bartosz Dziadek
Dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
Dr Marta Przydział
Mgr Maciej Kuchciak
Mgr Wojciech Paśko                  
Mgr Justyna Dydek- inżynieryjno-techniczna


PRACOWNIA ANTROPOMETRII
        •     Kierownik: Dr Piotr Matłosz
Dr Jarosław Herbert
Dr Renata Grzywacz

PRACOWNIA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
        •     Koordynator: Dr Robert Bąk 
Dr Andrzej Para
Mgr Jerzy Kulasa
                 
ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK O ZDROWIU
        •    Koordynator: Dr Maria Zadarko-Domaradzka
Dr Robert Czaja
Dr Wiesław Mendyka
Dr Gabriel Szajna                                                  
Dr Agnieszka Szybisty

KATEDRA SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNYCH PODSTAW KULTURY FIZYCZNEJ
        •    Kierownik: Prof. dr hab. Wojciech Cynarski
Dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
Dr hab. Adam Podolski, prof. UR                                  
Dr Marcin Obodyński
Dr Aneta Rejman
Dr Paweł Świder
Dr Małgorzata Buczek-Kowalik
Dr Paweł Łuka
Dr Teresa Mitura
Dr Anna Nizioł

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
        •     Koordynator: Dr Janusz Zieliński
Dr Monika Drozd
Dr Aleksandra Kwiatkowska
Dr Iwona Pezdan-Śliż
½ Mgr Katarzyna Bliźniak

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
        •    Koordynator: Dr Jaromir Grymanowski
Dr Justyna Glińska- Wlaź
Dr Magdalena Gruszka
Dr Małgorzata Janusz
Dr Jacek Kulpiński                          
Dr Beata Prukop
Dr Paweł Rut
Dr Małgorzata Skrzęta                                                  
Dr Katarzyna Sochacka
Dr Katarzyna Stopyra    

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, SPORTU I REKREACJI
        •     Kierownik: Dr Marian Rzepko                  
                                
ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY TEORII I METODYKI TRENINGU SPORTOWEGO
        •    Koordynator: Dr Maciej Huzarski
Dr Wojciech Bajorek
Dr Grzegorz Bielec
Dr Bartłomiej Czarnota
Dr Lesław Lassota
Dr Paweł Lenik
Dr Justyna Lenik
Dr Marta Niewczas
Dr Joanna Piech
Dr Artur Płonka
Dr Antoni Seredyński                                                  
Dr Maciej Śliż
Dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
Dr Rafał Wilk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
        •    Koordynator: Dr Krzysztof Warchoł
Dr Magdalena Kunysz-Rozborska
Dr Maria Ziaja
Dr Paweł Ostrowski  
Mgr Dorota Kopeć

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY - LETNICH I ZIMOWYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH
        •     Koordynator: Dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
Dr Maciej Brożyna
Dr Rafał Kołodziej
Dr Dagmara Sądecka
Mgr Łukasz Godek