Struktura INoKF

Dyrektor: prof. dr hab. Wojciech Czarny
Z-ca dyrektora: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Z-ca dyrektora: dr hab. Paweł Król, prof. UR
Sekretariat Dyrektora: mgr Katarzyna Pado
                                    mgr Natalia Jakubowska
                                    mgr Maria Stryżyk - ul. Cicha

KATEDRA NAUK O CZŁOWIEKU

Kierownik: dr hab. Krzysztof Przednowek, prof. UR

prof. dr hab. Wojciech Czarny
prof. dr hab. Anna Grzywacz
prof. dr hab. Jan Junger
dr hab. Paweł Król, prof. UR
dr hab. Narcyz Piórecki
dr Ewelina Bator
dr Agata Rzeszutko-Bełzowska
dr Aleksandra Kwiatkowska
mgr Gabriela Betlej
mgr Wojciech Paśko

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY ANALIZ KOMPUTEROWYCH W KULTURZE FIZYCZNEJ

Koordynator: dr Robert Bąk
dr Gabriel Bobula
dr Andrzej Para
mgr Jerzy Kulasa

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM

Kierownik: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. UR
dr Piotr Matłosz
dr Jarosław Herbert
mgr Klaudia Sibiga - inż.-tech.

PRACOWNIA MOTORYCZNOŚCI CZŁOWIEKA

Kierownik: dr inż. Bartosz Dziadek
dr Karolina Przednowek
dr Justyna Lenik
mgr Maciej Kuchciak
mgr Klementyna Polak - inż.-tech.

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK O ZDROWIU

Koordynator: dr Maria Zadarko-Domaradzka
dr Robert Czaja
dr Wiesław Mendyka
dr Gabriel Szajna
dr Agnieszka Szybisty

KATEDRA SPOŁECZNO-KULTUROWYCH PODSTAW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Cynarski
ks. dr hab. Adam Podolski, prof. UR
dr hab. Agnieszka Mirkiewicz, prof. UR
dr Marcin Obodyński
dr Paweł Świder
dr Aneta Rejman

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY NAUK SPOŁECZNYCH

Koordynator: dr Janusz Zieliński
dr Monika Drozd
dr Anna Nizioł
dr Renata Grzywacz
dr Teresa Mitura
dr Małgorzata Buczek-Kowalik
dr Paweł Łuka
dr Teresa Mitura

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ CZASU WOLNEGO

Koordynator: dr Jaromir Grymanowski
dr Małgorzata Skrzęta
dr Małgorzata Janusz
dr Magdalena Gruszka
dr Jacek Kulpiński
dr Katarzyna Stopyra
dr Iwona Pezdan-Śliż
dr Marta Przydział
dr Katarzyna Sochacka
dr Justyna Glińska- Wlaź
dr Beata Prukop
dr Paweł Rut

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Kierownik: dr Marian Rzepko

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY TEORII I METODYKI TRENINGU SPORTOWEGO

Koordynator: dr Maciej Huzarski
dr Wojciech Bajorek
dr Paweł Lenik
dr Artur Płonka
dr Antoni Seredyński
dr Joanna Piech
dr Lesław Lassota
dr Grzegorz Bielec
dr Marta Niewczas
dr Bartłomiej Czarnota
dr Bernadetta Wojtuń-Sikora
dr Maciej Śliż
mgr Rafał Wilk

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY METODYKI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Koordynator: dr Krzysztof Warchoł
dr Maria Ziaja
dr Magdalena Kunysz-Rozborska
mgr Dorota Kopeć

ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNY - LETNICH I ZIMOWYCH FORM AKTYWNOŚCI RUCHOWYCH

Koordynator: dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
dr Paweł Ostrowski
dr Rafał Kołodziej
dr Dagmara Sądecka
dr Maciej Brożyna
mgr Łukasz Godek