Zakład Immunologii Człowieka 

 

Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR

dr n. med. Sławomir Tokarski 

dr n. med. Małgorzata Huflejt 

dr n. biol. Oleksandr Korchynskyy 

Pracownik w grupie badawczej:  dr Krystyna Malyscheva