Zakład Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Kierownik: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

lek. Jan Frańczak 

lek. Anna Zielińska