Pracownia Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych

 

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Niemiec, prof. UR

lek. med. Paweł Wisz

dr n. hum. Rafał Sztembis