Pracownia Biologii Molekularnej Nowotworów i Badań Translacyjnych

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Niemiec , prof. UR

dr n. med. Paweł Wisz 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Anna Pałka