Rada Instytutu Muzyki

 

Skład Rady  Instytutu Muzyki:

 1. dr hab. Mirosław Dymon, prof. UR
 2. prof. dr hab. Mirosław Herbowski
 3. prof. dr Jerzy Kurcz
 4. prof. dr hab. Grzegorz Oliwa
 5. prof. dr hab. Paweł Paluch
 6. prof. dr hab. Janusz Skowron
 7. prof. dr hab. Jerzy Jacek Tosik-Warszawiak
 8. prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
 9. dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. UR
 10. dr hab. Maciej Gallas, prof. UR
 11. dr hab. Piotr Grodecki, prof. UR
 12. dr hab. Wiesław Grzegorski, prof. UR
 13. dr hab. Agnieszka Hoszowska-Jabłońska, prof. UR
 14. dr hab. Zbigniew Jakubek, prof. UR
 15. dr hab. Maciej Kanikuła, prof. UR
 16. dr hab. Krzysztof Kostrzewa, prof. UR
 17. dr hab. Ewa Nidecka, prof. UR
 18. dr hab. Olga Popowicz, prof. UR
 19. dr hab. Magdalena Prejsnar-Wąsacz, prof. UR
 20. dr hab. Jolanta Skorek-Münch, prof. UR
 21. dr hab. Leszek Suszycki, prof. UR
 22. dr hab. Bożena Stasiowska-Chrobak, prof. UR
 23. dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR
 24. dr hab. Małgorzata Zarębińska, prof. UR
 25. dr hab. Dariusz Ziółek, prof. UR
 26. dr Kinga Fink
 27. dr Damian Kurasz
 28. dr Anna Marek-Kamińska
 29. dr Elżbieta Ochwat
 30. dr Jarosław Pelc
 31. dr Leszek Pelc
 32. dr Krzysztof Uściłowski
 33. dr Jolanta Wąsacz-Krztoń
 34. dr Paweł Węgrzyn
 35. mgr Urszula Buda
 36. mgr Renata Kadaj
 37. mgr Tomasz Nowak
 38. mgr Aldona Łysikowska