Biblioteczka

 

Szanowni Państwo,

informuję, że słuchacze Podyplomowych Studiów Logopedii UR mogą korzystać z biblioteczki studiów. Książki i czasopisma można wypożyczać w godzinach dyżurów kierownika studiów (czwartki 10.00-11.30 i soboty w terminach zjazdów 9.00-12.00), po wypełnieniu rewersu.

 

Katalog przedmiotowy

C – DYSLEKSJA

D – DYSLALIA

E – EMISJA GŁOSU

F – FONETYKA

J – JĘZYKOZNAWSTWO

L – LOGOPEDIA - OGÓLNE

M – ROZWÓJ MOWY I JĘZYKA

N – NIEPŁYNNOŚCI MOWY

NL – NEUROLOGOPEDIA

NP – NEUROPSYCHOLOGIA

O – OLIGOFAZJA

P – PEDAGOGIKA

S – SURDOLOGOPEDIA

X – OBCOJĘZYCZNE

 

Zawartość czasopisma logopedia: