sylabusy I st. stacjonarne 2020-2023

 

 1. Praktyczna Nauka Języka Angielskiego I rok: 1 semestr  2 semestr II rok: 3 semestr  4 semestr  III rok: 5 semestr  6 semestr
 2. Pisanie pracy naukowej
 3. Gramatyka praktyczna I rok  II rok
 4. Fonetyka i fonologia I rok: 1 semestr  2 semestr 
 5. Seminarium dyplomowe III rok: 5 semestr 6 semestr
 6. Wstęp do językoznawstwa
 7. Historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 8. Semantyka i leksykologia
 9. Morfologia
 10. Składnia
 11. Metodologia badań językoznawczych II rok: 3 semestr 4 semestr
 12. Problemy zmian językowych
 13. Wstęp do literaturoznawstwa
 14. Literatura brytyjska I rok: 2 semestr II rok: 3 semestr
 15. Literatura amerykańska
 16. Realioznawstwo krajów obszaru anglojęzycznego I rok: 1 semestr 2 semestr
 17. Historia krajów obszaru anglojęzycznego
 18. Kultura krajów anglosaskich II rok: 3 semestr  4 semestr
 19. Metodologia badań literaturoznawczych II rok: 3 semestr  4 semestr
 20. Literatura i film
 21. Lektorat języka obcego: j.niemiecki j.francuski j.rosyjski j.hiszpański
 22. Podstawy przedsiębiorczości
 23. Technologia informacyjna
 24. Łacina
 25. Ochrona własności intelektualnej
 26. Wychowanie fizyczne
 27. Przedmiot ogólnouczelniany

 

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA:

 1. Podstawy dydaktyki
 2. Dydaktyka przedmiotowa I
 3. Pedagogika 
 4. Psychologia
 5. Emisja głosu
 6. Metodologia badań glottodydaktycznych
 7. Wprowadzenie do przekładu
 8. Praktyka pedagogiczna
 9. Praktyka przedmiotowo-metodyczna

 

SPECJALNOŚĆ TRANSLATORYCZNA:

 1. Historia tłumaczenia Biblii
 2. Teoria przekładu z elementami lingwistyki tekstu
 3. Semantyka kontrastywna
 4. Typologia tekstów
 5. Przekładoznawcza analiza tekstu
 6. Tłumaczenie tekstów literackich
 7. Tłumaczenie tekstów nieliterackich
 8. Wprowadzenie do przekładu ustnego
 9. Nowe technologie w pracy tłumacza
 10. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych
 11. Stylistyka wypowiedzi
 12. Komunikacja interkulturowa
 13. Praktyka zawodowa III rok: 5 semestr  6 semestr