Sekcja Toku Studiów

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

mgr Beata Kucaba

pokój nr 23
tel.: 17 872 13 35
e-mail: bkucaba@ur.edu.pl

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
 • Polonistyka stosowana

mgr Anna Argasińska-Baran

pokój nr 26
tel.: (17) 872 1205
e-mail: aargasinska@ur.edu.pl

 • Filologia angielska, studia stacjonarne
 • Lingwistyka stosowana, studia II stopnia

dr Sylwia Majdosz

pokój nr 26
tel.: (17) 872 1205
e-mail: smajdosz@ur.edu.pl

 • Lingwistyka stosowana, studia I stopnia
 • Filologia angielska, studia niestacjonarne

mgr Justyna Dzierżak

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1206
e-mail: jdzierzak@ur.edu.pl

 • Archeologia
 • Muzeologia
 • Historia
 • Kulturoznawstwo
 • Filozofia
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Turystyka historyczna i kulturowa

Ewa Rzucidło

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1206
e-mail: erzucidlo@ur.edu.pl

 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Malarstwo
 • Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski

mgr Elżbieta Litwin

pokój nr 29
tel.: (17) 872 1184
e-mail: elitwin@ur.edu.pl

 • Grafika
 • Sztuki wizualne
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Jazz i muzyka rozrywkowa
 • Instrumentalistyka