dr Judyta Pawliszko

dr Judyta Pawliszko

ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-5279-498X

e-mail: jpawliszko@ur.edu.pl

 

BIOGRAM

 

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Stopień doktora nauk humanistycznych: 2018

Na podstawie rozprawy: A sociolinguistic analysis of Mexican-American bilingualism: Spanglish as a cultural phenomenon

 

NAUKA

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • socjolingwistyczne uwarunkowania dwujęzyczności
 • hybrydyzacja języka
 • kontrastywna lingwistyka tekstów
 • komunikacja międzykulturowa
 • dydaktyka specjalistycznego języka angielskiego (Business English)
 • etnolingwistyka

 

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH NAUKOWYCH:

 • Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy „Tekst-Dyskurs-Komunikacja”
 • Network comparative discourse studies

 

 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ:

 • członek Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji ATENA;
 • organizacja cyklicznej konferencji międzynarodowej ATENA;
 • praca w Ośrodku Badawczo-Dydaktycznym i Transferu Wiedzy Tekst - Dyskurs – Komunikacja;
 • udział w wielu konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych).

 

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:

 1. Pawliszko, J. (2020): Sociolinguistic analysis of Mexican-American bilingualism: Spanglish as a sociocultural phenomenon. Berlin: Peter Lang. p-ISBN: 978-3-631-81178-8
 2. Kusz, E., Pawliszko, J. (2023). Integracja treści przedmiotowo-językowych w szkole podstawowej w teorii i praktyce. Biologia w klasach dwujęzycznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 978-83-8277-154-1

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. Harasik, J. (2014). “Perception of femininity and masculinity among Hispanics in the United States.” W: Kleparski, Grzegorz/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 126-136.
 2. Pawliszko, J. (2015). “Female media portrayal: Contrastive analysis of Latinas, Africans, Asians and Native Americans in the US media.” W: Kleparski, Grzegorz/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 127-136.
 3. Pawliszko, J. (2016). “Spanglish: Degraded Spanish or Upgraded English? A general description of formal Spanglish.” W: Kleparski, Grzegorz/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 54-64.
 4. Pawliszko, J. (2016). “Linguistic emotionality: Assessing the emotional words in L1 and L2 within bilingual students from Kazakhstan.” W: Kordonski, Roman/Struk, Aleksandra/Ruciński, Janusz (red.): Rozwój społeczności międzynarodowej: Przeszłość oraz nowe wyzwania, Lwów-Olsztyn Lwowski Uniwerstytet Narodowy, str. 603-615.
 5. Pawliszko, J. (2017). “The Russian dual identity in the Near Abroad: Kazakhstan.” W: Kordonski, Roman/Struk, Aleksandra/Ruciński, Janusz (red.): Rozwój społeczności międzynarodowej: Przeszłość oraz nowe wyzwania, Lwów-Olsztyn Lwowski Uniwerstytet Narodowy, str. 46-55.
 6. Pawliszko, J. (2017). “Psycholinguistically conditioned code-switching: Triggering and trigger-words.” W: Kleparski, Grzegorz/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 61-71.
 7. Kusz, E., Miller, D., Pawliszko, J. (2020) “Z najlepszymi życzeniami – kilka uwag na temat życzeń urodzinowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.” [w:] Buk, A./ Hanus, A./ Mac, A./ Miller, D./ Smykała, M./ Szwed, I. (red.): Tekst Dyskurs Komunikacja. Podejścia teoretyczna, analityczne i kontrastywne. Text Diskurs Kommunikation. Theoretische, analytische und kontrastive Ansätze. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2020, s. 567-581, ISBN: 978-83-7996-836-7.
 8. Pawliszko, J. (2020). “The making of a new Third Identity: Spanglish in the U.S. Latina self-narratives.” W: Kordonski, Roman/Struk, Aleksandra/Ruciński, Janusz (red.): Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian : ujęcie wieloaspektowe. T. 3., Lwów- Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, str. 144-170.
 9. Pawliszko, J. (2020). “Living in two different worlds: on language, culture, bilingualism and identity.” W: Kordonski, Roman/Struk, Aleksandra/Ruciński, Janusz (red.):  Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian : ujęcie wieloaspektowe. T. 6., Lwów- Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, str. 10-20.
 10. Pawliszko, J. (2020). “Sociolinguistic analysis of Mexican-American bilingualism: Spanglish as a sociocultural phenomenon.” W: Studies in linguistics, Anglophone literatures and cultures 26, str. 2364-7558.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 1. Pawliszko, J. (2016). “Loving in two languages: Language choice and emotionality in family communication of Kazakh bilinguals.’’ W: Kleparski, Grzegorz/Duda, Bożena/Dick-Bursztyn, Marta/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Studia Anglica Resoviensia 13, z. 96/2016, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 5568.
 2. Pawliszko, J. (2019). “Discourse as a language contact phenomenon: evidence from Mexican-American bilinguals.’’ W: tekst I dyskurs – text und diskurs 12, str. 85-98. Kusz, E., Miller, D., Pawliszko, J. (2020): “Z najlepszymi życzeniami - kilka uwag na temat życzeń urodzinowych w języku polskim, angielskim i niemieckim.” W: Buk, Agnieszka/Hanus, Anna/Mac, Agnieszka/ Miller, Dorota/ Smykała, Marta/ Szwed, Iwona (red.): Tekst, Dyskurs, Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, str. 567-581.
 3. Pawliszko, J. (2020). “Language and culture in bilinguals' mind : Insights from case studies.” W: Studia Anglica Resoviensia 17, 59-74.
 4. Pawliszko, J. (2021). “The effectiveness of intercultural comparison tasks in written discourse development: An empirical research.” W: tekst I dyskurs – text und diskurs 15, str. 385-396.
 5. Pawliszko, J. (2022). ,,Emotion-Related Language Choice theory in the cross-fire : Evidence from Mexican-American bilinguals”. W: Topics in Linguistics, Vol. 23(1), s. 15-23. p-ISSN: 1337-7590, e-ISSN: 2199-6504
 6. Kusz, E., Pawliszko, J. (2022). ,,Use of L2 Pronunciation Techniques in and Outside Classes : Students’ Preferences”. W: Research in Language, 20(2), s. 215-230. p-ISSN: 1731-7533, e-ISSN: 2083-4616
 7. Pawliszko, J. (2022). ,,Translanguaging in preschools : evidence from Polish-English bilingual children”. W: Innovation in Language Learning and Teaching, Vol. 17(3), s. 620-635. p-ISSN: 1750-1229, e-ISSN: 1750-1237
 8. Pawliszko, J. (2023). ,, Metaphor of war in American and Russian media discourse : a case study of the 2022 Russian invasion of Ukraine”. W: Lege Artis-Language Yesterday Today Tomorrow, Vol. 8(2), s. 53-69. p-ISSN: 2453-8035

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 

 1. 13.05.2013 - Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 2. Referat: Perception of femininity and masculinity among Hispanics in the United States.
 2. 28.04.2014 - Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 3. Referat: Female media portrayal: Contrastive analysis of Latinas, Africans, Asians and Native Americans in the US media.
 3. 07.05.2015 - Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 4. Referat: Spanglish: Degraded Spanish or Upgraded English? A general description of formal Spanglish.
 4. 13.05.2016 - Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 5. Referat: Spanglish: Psycholinguistically conditioned code-switching: Triggering and trigger words.
 5. 7-8.04.2016 - Postcolonial Theory and Practice in the Twenty-First Century: Crossing Boundaries, Breaking Ties, Bridging Worlds. Referat: The Russian dual identity in the Near Abroad: Kazakhstan.
 6. 10-14.07.2021 - International Symposium of Bilingualism ISB13. Referat: Translanguaging in nursery schools: Evidence from Polish-English bilingual children.
 7. 8-11.09.22021 –55th Linguistics Colloquium/ 55. Linguistisches Kolloquium. Referat: The Emotion-Related Language Choice theory in the cross-fire: evidence from Mexican American bilinguals.
 8. 10-11.08.2023 –  Communication and Linguistics Studies. Referat: Translanguaging In Preschools: New Evidence from Polish-English Bilingual Children
 9. 20-21.04.2023 – Współczesne media
 10. 14-16.09.2023 – Argumentacja, perswazja i manipulacja w tekstach i dyskursach medialnych. Referat: Czy to już wojna? Krytyczna analiza dyskursu na przykładzie relacji o wydarzeniach z dnia 24.02.2022 w The New York Times i The Moscow Times

 

DYDAKTYKA

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

Studia licencjackie i magisterskie:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • język angielski w biznesie

 

POBYTY ZAGRANICZNE:

12.04.2024-23.04.2024 – staż dydaktyczny (Erasmus – Teaching Staff Mobility) na University of Salento w Lecce – prowadzenie wykładów na temat ,,Language, Identity, and Social Dynamics in Multilingual Contexts” oraz ,,The Power of Discourse: Language, Media, and Cultural Representation” (Department of Human Studie, Prof. Dr. Paola Leone)

 

PEŁNIONE FUNKCJE, PRACE ORGANIZACYJNE

 • Założyciel i prezes Fundacji Study Buddy dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego – działalność woluntarystyczna na rzecz dzieci z domów dziecka oraz pieczy zastępczej;
 • opiekun Koła Naukowego POLIGLOCI;
 • współorganizator oraz opiekun międzynarodowej organizacji studenckiej „University of Rzeszów Toastmasters Club”;
 • współorganizator oraz koordynator projektu „Linguistic Patronite” promującego kierunek lingwistyki stosowanej w szkołach licealnych na terenie podkarpacia;
 • członek zespołu harmonogramistów;
 • opieka nad realizacją projektu studenckiego „Haiku – student w czasach pandemii” w ramach Koła Naukowego POLIGLOCI;
 • opieka nad realizacją projektu tłumaczeniowego ,,Be cybersmart” w ramach Koła Naukowego poligloci;
 • opieka nad realizacją projektu ,,Toastmasters” w ramach Koła Naukowego POLIGLOCI w celu publikacji online materiałów dydaktycznych dla Toastmasters International.