dr Ewa Kusz

dr Ewa Kusz, adiunkt
ORCID: 0000-0002-5245-419X
e-mail: ekusz@ur.edu.pl

 

BIOGRAM

PRACA MAGISTERSKA:

Filologia polska (2011): Obecność języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie wybranych grup respondentów)

Filologia angielska (2013): Phonetic Assimilation of English Loanwords in Modern Polish  / Asymilacja fonetyczna zapożyczeń angielskich we współczesnym języku polskim

ROZPRAWA DOKTORSKA:

Filologia angielska (2018): Musical Intelligence and its impact on English pronunciation skills in the process of second language acquisition / Inteligencja muzyczna i jej wpływ na umiejętności przyswajania systemu fonologicznego języka obcego/drugiego w procesie jego uczenia się   

NAUKA

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • fonetyka i fonologia języka angielskiego
 • dydaktyka wymowy języka angielskiego
 • akwizycja języka obcego/drugiego
 • technologie związane z automatycznym pomiarem mowy

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 1. 13-14.09.2011 - Koszyce (Słowacja), Konferencja międzynarodowa: FORLANG 2011, 5th International Conference on Foreign Languages in an Academic Environment. Referat: Linguistic Aspects of Translation in The God of Small Things by Arundhati Roy.
 2. 9.05.2012 - Rzeszów, Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices. Referat: A study of the lexico-semantic influence of English on modern Polish: a comparative approach.
 3. 21.09.2012 - Rzeszów, Konferencja ogólnopolska: Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku. Referat: Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie.
 4. 20-21.06.2013 - Koszyce (Słowacja), Konferencja międzynarodowa: FORLANG 2013, 6th International Conference on Foreign Languages in an Academic Environment. Referat: Phonetic Assimilation of English Loanwords in Modern Polish.
 5. 13.05.2013, Rzeszów, Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 2. Referat: Similarities and differences between English and Polish phonological loanwords.
 6. 22-23.04.2013 - Rzeszów, The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture; The 3rd Rzeszów Anglistentag. Referat: The Study of Sound Change as an Emergent Phenomenon.
 7. 28.04.2014 - Rzeszów, Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 3. Referat: The cross-faculty research on intelligence: students’ concepts of human intellect.
 8. 7.05.2015 - Rzeszów, Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture: The Students’ Voices 4. Referat: Musical intelligence and its impact on second language acquisition: are the students of English Philology musically intelligent?
 9. 15-17.07.2021 – Londyn (konferencja online), The 9th European Conference on Language Learning (ECLL2021). Referat: Imitation and self-imitation Practice on L2 Pronunciation Progress.
 10. 8-11.09.2021 – Rzeszów, 55th Lingusitics Colloqium Inter-and intralinguistic Contrasts. Referat: Effects of imitation and self-imitation practice on L2 pronunciation progress in computer-assisted pronunciation training.
 11. 9-11.12.2021 – Łódź (online), 14th International Conference on Native and Non-native Accents of English: Accents 2021. Referat: Applied phonology in survey-based research: traditional and modern second language pronunciation techniques (in the age of distance learning)
 12. PSLLT 2022 – 13th Annual Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, 16-18 czerwca, Brock University (Kanada, stacjonarnie). Tytuł referatu: Limitations of self-imitation. Effects of self-imitation practice on L2 pronunciation practice with the use of a Golden Speaker Builder – an interactive tool for pronunciation training
 13. ACCENTS 2022 – 15th International Conference on Native and Non-native Accents of English, 6-8 grudnia, Uniwersytet Łódzki. Tytuł referatu: Which minimal pairs matter the most? The link between phonetic similarity, L2 errors, and functional load, a corpus-based study (collaboration with Kate Challis and Zoë Zawadzki, Iowa State University, USA)
 14. PSLLT 2023 – 14th Annual Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, Purdue University w West Lafayette (USA) 6-8.09.2023, temat wystąpienia: Meaningless parrot-like practice or an effective technique? Imitation as a method of L2 pronunciation progress. Współpraca z Zoë Zawadzki oraz Kate Challis z Iowa State University.
 15. ACCENTS 2023 – Accent perception and production, Uniwersytet Łódzki, 30.11-2.12.2023, temat wystąpienia: The effectiveness of auditory and auditory-visual feedback on L2 accentedness and comprehensibility using acoustically modified learner voices. Współpraca z Zoë Zawadzki oraz Kate Challis z Iowa State University

 

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:

Kusz, E. (2019): “Musical Intelligence and Its Impact on English Pronunciation Skills in the Process of Second Language Acquisition”. Peter Lang: Berlin.

Kusz, E., Pawliszko, J. (2023). Integracja treści przedmiotowo-językowych w szkole podstawowej w teorii i praktyce. Biologia w klasach dwujęzycznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 978-83-8277-154-1 (w druku)

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 1. (2011): Linguistic Aspects of Translation in The God of Small Things by Arundhati Roy W: Pavlova, Janka/Kascakova, Eva/Miholkova, Kristina/ Orszova, Daniela/ Sorger, Roman (red.): Cudze jazyky v akademickim prostredi, Koszyce: Technicka univerzita v Kosiciach, Katedra jazykov,  str. 216-221.
 2. (2012): Definition of Translation. W: Kascakova, Eva/Mihokova, Kristina (red.): Cudze jazyky v akademickim prostredi, Koszyce: Technicka univerzita v Kosiciach, Katedra jazykov:  str. 381-386.
 3. (2013): Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie. W: Czapiga, Zofia/Pasterska, Jolanta/Kołodziej, Monika/Ciećko, Viletta (red.): Filologiczne konteksty współczesności. Wyzwania literatury i języka XX/XXI wieku, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 197-205.
 4. (2013): Phonetic Assimilation of English Loanwords in Modern Polish. W: Pavlova, Janka/Kascakova, Eva/Miholkova, Kristina/ Orszova, Daniela/ Sorger, Roman (red.): Cudze jazyky v akademickim prostredi, Koszyce: Technicka univerzita v Kosiciach, Katedra jazykov, str. 159-166.
 5. (2013): A Study of the Lexico-Semantic Influence of English on Modern Polish: a Comparative Approach. W: Kleparski, Grzegorz/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 96-105.
 6. (2014): The Cross-Faculty Research on Intelligence: Students’ Concepts of Human Intellect. W: Kleparski, Grzegorz/Kallaus, Agnieszka/Pikor-Niedziałek, Marta/Grząśko, Agnieszka (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices 3, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 42-53.
 7. (2014): The Study of Sound Change as an Emergent Phenomenon: Definitions, Types and some Examples. W: Kleparski, Grzegorz/Duda, Bożena/Dick-Bursztyn, Marta/Martynuska, Małgorzata/Rokosz-Piejko, Elżbieta (red.): Studia Anglica Resoviensia 11, z. 85/2014, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 23-31. [dostępne online:] www.ur.edu.pl/file/72490/03.pdf
 8. (2016): Musical Intelligence and its impact on second language acquisition: are the students of English philology musically intelligent? W: Uberman, Agnieszka/Puchała-Ladzińska, Karolina/Niedziela, Barbara (red.): Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices 4. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 28-40.
 9. (2018): Inteligencja muzyczna jako jeden z czynników ułatwiających przyswajanie systemu fonetyczno-fonologicznego języka obcego. W: Karolczuk, Agnieszka (red.): Języki obce w szkole nr 3/2018. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, str.  31-36. [dostępne online]: http://jows.pl/sites/default/files/wydania/ksiega_jows-3-2018_inter_1.pdf
 10. (2019): Musical intelligence as a factor determining the choice of a degree course. W: Uberman, Agnieszka/Trinder, Magdalena (red.): Text-Sentence-Word. Studies in English Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, str. 40-54.  
 11. (2019): How blood gets around the body. Biologia w klasie dwujęzycznej. W: Karolczuk, Agnieszka (red.): Języki obce w szkole nr 3/2019. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, str. 93-102. [dostępne online]: http://czytelnia.frse.org.pl/media/jows_3-2019_online.pdf
 12. (2019): Pięć kroków do dwujęzyczności zamierzonej na lekcjach języka angielskiego w klasie czwartej (i nie tylko). W: Karolczuk, Agnieszka (red.): Języki obce w szkole nr 5/2019. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, str. 19-23.   
 13. (2020): Kusz, E., Miller, D., Pawliszko, J. (2020): “Z najlepszymi życzeniami” - kilka uwag na temat życzeń urodzinowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. W: Buk, Agnieszka/Hanus, Anna/Mac, Agnieszka/ Miller, Dorota/ Smykała, Marta/ Szwed, Iwona (red.): Tekst, Dyskurs, Komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, str. 567-581.
 14. (2020): Statistics for linguists revisited: the review of some basic statistical tools in linguistic research and data analysis. Studia Anglica Resoviensia 17, str. 31-46.
 15. (2021): Disinformation, misinformation and fake news in the time of the Covid-19 pandemic. A corpus-based approach. tekst i dyskurs – text und diskurs 2021; 15, str. 211-229.
 16. (2022): Effects of imitation and self-imitation practice on L2 pronunciation progress. Topics in Linguistics, 2022, volume 3 (2022), Issue 2 (December 2022), pp. 1-17, DOI: https://doi.org/10.2478/topling-2022-0008
 17. Kusz, E., Pawliszko, J. 2022. Use of L2 Pronunciation Techniques in and Outside Classes: Students’ Preferences. Research in Language, 2022, volume 20, no. 2(2022), pp. 215-230. DOI: https://doi.org/10.18778/1731-7533.20.2.06
 18. (2023) Effects of self-imitation practice on L2 pronunciation with the use of a Golden Speaker Builder – an interactive tool for pronunciation training. In R. I. Thomson, T. M. Derwing, J. M. Levis, & K. Hiebert (Eds.), Proceedings of the 13th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, ­­­­­­­­held June 2022 at Brock University, St. Catharines, ON. doi: https://doi.org/10.31274/psllt.15721

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • fonetyka i fonologia języka angielskiego
 • gramatyka języka angielskiego
 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • seminarium magisterskie

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Szkolenie świadomościowe dotyczące problemów osób z niepełnosprawnością dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Umiejętność autoprezentacji.

Zarządzanie informacją w arkuszu kalkulacyjnym.

Dydaktyka fonetyki języka angielskiego przy użyciu narzędzi cyfrowych i aplikacji mobilnych.

Summer Course in English Phonetics – University College London

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

PSLLT New Scholar Award at the 13th Annual Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference, Brock University, Canada, June 2022

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE

University of Rzeszów Toastmasters Club (organizacja międzynarodowa, współzałożyciel/opiekun)

Projekt studencki „Haiku – student w czasach pandemii” w ramach Koła Naukowego (opiekun).

Projekt studencki ,,Business Intelligence” w ramach Koła Naukowego (opiekun).

Projekt studencki ,,Toastmasters International – tłumaczenia” w ramach Koła Naukowego (opiekun).

Projekt studencki ,,KLS Publicity” w ramach Koła Naukowego (opiekun).

Projekt studencki „Imitate yourself” w ramach Koła Naukowego (opiekun).

Członek zespołu programowego w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

Członek zespołu harmonogramistów. (2018-2021)

Comiesięczna sprawozdawczość dotycząca publikacji Katedry Lingwistyki Stosowanej do bazy Polskiej Biblioteki Naukowej.