dr Bartosz Buć

dr Bartosz Buć
ORCID: 0000-0002-3723-1940
e-mail: bartoszb@ur.edu.pl / bbuc@ur.edu.pl

 

BIOGRAM

UZYSKANE TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

Tytuły licencjata:

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 2009 (filologia: język niemiecki z językiem angielskim)

Uniwersytet Rzeszowski / Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu 2011 (filologia: nauczanie języka angielskiego)

Tytuły magistra:

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 2018 (filologia angielska)

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 2011 (filologia germańska)

Stopień doktora nauk humanistycznych:

Uniwersytet Rzeszowski 2015 (językoznawstwo)

 

NAUKA

ZAKRES BADAŃ NAUKOWYCH:

 • pragmalingwistyka
 • translatoryka konfrontatywna
 • dydaktyka tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • językoznawstwo kontrastywne polsko-angielsko-niemieckie

STYPENDIA ZAGRANICZNE I POBYTY NAUKOWO-BADAWCZE:

 • październik 2008 – luty 2009: Freie Universität Berlin, stypendium Socrates-Erasmus
 • sierpień 2008: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), 4-tygodniowy kurs: język niemiecki w turystyce
 • sierpień 2013 (2 tygodnie): Institut für Deutsche Sprache Mannheim – kwerenda biblioteczna
 • sierpień 2014 (1 tydzień): Institut für Deutsche Sprache Mannheim – kwerenda biblioteczna
 • wrzesień 2017 (1 tydzień): Universität Wien – kwerenda biblioteczna

 

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE:

[1] (2017): Argumentationsindikatoren in deutschen Interviews und Diskussionen (= Sprachkontraste in Mitteleuropa. Studien zur kontrastiven und angewandten Linguistik. t. 5). Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag. Stron 184.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

[1] (2013): Einige Bemerkungen zur Geschichte der Argumentationstheorien. W: Wierzbicka, Mariola/Wille, Lucyna. (red.): Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik/In the field of contrastive and applied linguistics. t. 1. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 167-182.

[2] (2013): Translatorische Erfolge und Niederlagen am Beispiel der Übersetzung der Unter­titel für den Film „Przemyśl i okolice“. W: Wierzbicka, Mariola/Wille, Lucyna. (red.): Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik/In the field of contrastive and applied linguistics. t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 24-39.

[3] (2014): Stand der audiovisuellen Übersetzung in Polen. W: Wierzbicka, Mariola/Wille, Lucyna. (red.): Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik/In the field of contrastive and applied linguistics. t. 3. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 22-33.

[4] (2014): Manipulationstechniken in Interviews. W: Wierzbicka, Mariola/Rolek, Bogusława/Sieradzka, Małgorzata (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 1. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 24-34.

[5] (2014): Überlegungen zur pragma-dialektischen Struktur der Argumentation. W: Wierzbicka, Mariola/Kania, Joanna/Nitka, Gabriela (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 9-25.

[6] (2014): Informations- und Handlungsstrukturen in Talkshows mit gesellschaftlich-politischem Schwerpunkt aus der Sicht der Pragma-Dialektik. W: Wierzbicka, Mariola/Nycz, Krzysztof (red.): Informations- und Handlungsstrukturen im Text und im Diskurs. t. 1. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 9-25.

[7] (2015): Indikatoren der pragmatischen Argumentation aus der Sicht der Pragma-Dialektik. W: Wierzbicka, Mariola/Wille, Lucyna (red.): Im Wirkungsfeld der kontrastiven und angewandten Linguistik/In the field of contrastive and applied linguistics. t. 5. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 53-61.

[8] (2015): Analyse der kausalen Argumentationsindikatoren nach dem pragma-dialektischen Ansatz. W: Wierzbicka, Mariola/Sieradzka, Małgorzata (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 3. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 9-20.

[9] (2015): Identifizierung der Argumentationsindikatoren anhand der Regel der Gerechtigkeit und des Grundsatzes der Gegenseitigkeit. W: Wierzbicka, Mariola/Golonka, Joanna (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 5. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 35-45.

[10] (2016): Indikatoren der symptomatischen Argumentation. W: Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze /Studien zur Deutschkunde. t. LVII. Warszawa: Instytut Germanistyki UW. S. 555-567.

[11] (2016): Symptomatische Indikatoren der Besonderheit als Anhaltspunkte in der Informations- und Handlungsstruktur eines Argumentationsvorgangs im Deutschen und im Polnischen. W: Wierzbicka, Mariola/Nycz, Krzysztof/Jaremkiewicz-Kwiatkowska, Anna (red.): Informations- und Handlungsstrukturen im Text und im Diskurs. t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 9-25.

[12] (2016): Mehrteilige Prädikate als symptomatische Indikatoren der Argumentations- und Handlungsstruktur im Deutschen, Polnischen und Englischen. w: Wierzbicka, Mariola/Nycz, Krzysztof/Jaremkiewicz-Kwiatkowska, Anna (red.): Informations- und Handlungsstrukturen im Text und im Diskurs. t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. S. 25-41.

[13] (2016): Nieznany list Leonarda Tarnawskiego z czasów I Wojny Światowej ze zbiorów Allgemeines Verwaltungsarchiv w Wiedniu. W: Rocznik Przemyski. t. 52. z. 2. Historia. S. 131-138. (Współautor: Tomasz Pudłocki).

[14] (2016): Indikatoren des Kontrasts im Deutschen, Polnischen und Englischen als Anzeichen der Argumentationskritik. W: Wierzbicka, Mariola/Sieradzka, Małgorzata (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 6. Wydawnictwo UR. S. 9-22.

[15] (2016): Funktion der Argumentationsindikatoren in der Übersetzung am Beispiel der Indikatoren der Argumentation anhand der Analogie im Deutschen, Polnischen und Englischen. W: Wierzbicka, Mariola/Sieradzka, Małgorzata (red.): Grammatische Strukturen im Text und im Diskurs. t. 6. Wydawnictwo UR. S. 23-35.

[16] (2016): Implizite und explizite Argumentationsindikatoren anhand der figurativen Analogie. W: Kolago, Lech (red.): Studia Niemcoznawcze/Studien zur Deutschkunde. t. LVIII. Warszawa: Instytut Germanistyki UW. S. 519-532.

[17] (2018): Argumentationsindikatoren in deutschen, polnischen und englischen Interviews. Versuch einer vergleichenden Analyse nach der pragma-dialektischen Typologie der Argumentationsschemata. W: Bartoszewicz, Iwona/Hałub, Marek/Małgorzewicz, Anna/Małyszek, Tomasz (red.): Germanica Wratislaviensia 143. Quellen – Details – Argumente.  t. 143. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. S. 121-143.

[18] (2018) A no-tendency tendency. Proper names in Polish translation. An analytical study on the basis of the Harry Potter series. W: Applied Linguistics Papers. t. 25/4, Warszawa: Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. S. 15-25.

[19] (2019) From translation problem to translation strategy: An empirical study based on fragments of prose fiction. W: Crossroads. A Journal of English Studies. t. 27 (4/2019), Białystok: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. S. 22-36.

[20] (2022) Domesticating vs. foreignizing positions in the translation of proper names from English into Polish and German. W: Cadernos de Tradução. t. 42 nr 1. S. 1-23.

[21] (2023) Chrematonyme in der literarischen Übersetzung. Eine kontrastive Studie am Beispiel der Übersetzungen von Harry Potter and the Philosopher’s Stone ins Polnische und ins Deutsche. W: Hanus, Anna/Szwed, Iwona (red.): Im Zeichen der Kontrastivität Einblicke in die Dimension der Kontrastivität in der linguistischen Forschung anhand ausgewählter Studien. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S 31-44.

 

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 

21-22 kwietnia 2022 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Otwarte Lingwistyczne Debaty XXI w. Uniwersytet Szczeciński – wygłoszony referat: Domesticating vs. Foreignizing Positions in the Translation of Proper Names from English into Polish and German

08-11 września 2021 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Das 55. Linguistische Kolloquium/ Kolokwium Lingwistyczne "Kontrasty wewnątrz- i międzyjęzykowe" Uniwersytet Rzeszowski – wygłoszony referat: Polish and German equivalents of English proper names in the Harry Potter series. Comparative translation study

06-08 czerwca 2019 r. - XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR organizowana przez: INSTYTUT NEOFILOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU- wygłoszony referat: Proper names in fantasy literature. Translational analysis based on the Harry Potter series

04-07 kwietnia 2018 r. – 26. Internationale GeSuS-Fachtagung in Montpellier/Frankreich – wygłoszony referat: Symptomatische Indikatoren der Besonderheit im Deutschen und im Polnischen

11-13 maja 2017 r. – Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt. 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V. Linguistik- und Literaturtage in Miskolc - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry) - wygłoszony referat: Indikatoren der kausalen pragmatischen Argumentation in Konditionalsätzen. Eine deutsch-englisch-polnische kontrastive Studie

07-10 września 2016 r. – Fremde und eigene Sprachen. Linguistische Perspektiven. 51. Linguistisches Kolloquium - Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego - wygłoszony referat: Argumentationsindikatoren im Deutschen, Polnischen und Englischen

 

DYDAKTYKA

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • seminarium magisterskie (translatoryka)
 • tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego
 • lektorat języka angielskiego
 • język angielski
 • przekład pisemny
 • tłumaczenie ustne
 • seminarium licencjackie
 • językoznawstwo kontrastywne
 • gramatyka opisowa
 • gramatyka praktyczna
 • praktyczna nauka języka

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: INFORMATYKA, 2023-2025

Uniwersytet Rzeszowski, studia podyplomowe: Przekład jako transfer interkulturowy, 2012-2013

Uniwersytet Rzeszowski, studia podyplomowe: Języki specjalistyczne i przekład, 2011-2012

 

PEŁNIONE FUNKCJE I PRACE ORGANIZACYJNE

2019-2023 – członek Zespołu Programowego kierunku: filologia germańska

2020-2023 – administrator Facebooka Katedry Germanistyki UR

2021-2023 – współkoordynator Festiwalu Języka Niemieckiego