Struktura

Terminarz dyżurów pracowników Instytutu Historii w sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2023/2024
Terminarz dyżurów dydaktycznych pracowników Instytutu Historii w semestrze zimowym 2023/2024

 

Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
prof. dr hab. Marek J. Olbrycht

pokój nr 205
tel.: +48 17 872 13 07

 

dr hab. Piotr Berdowski, prof. UR

pokój nr 217 b
tel.: +48 17 872 13 08

 
dr Michał Podrazik

pokój nr 217 b
tel.: +48 17 872 13 08

 

 

Pracownia Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
prof. dr hab. Leszek P. Słupecki

pokój nr 205
tel.: +48 17 872 13 07

 

dr hab. Wioletta Zawitkowska, prof. UR

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08

 
dr Leszek Poniewozik

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08

 
dr Renata Trawka

pokój nr 217 a
tel.: +48 17 872 13 08

 

 

Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

pokój nr 236
tel.: +48 17 872 13 09

 

dr hab. Beata Lorens, prof. UR

pokój nr 235
tel.: +48 17 872 13 10

 
ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR

pokój nr 236
tel.: +48 17 872 13 09

   

 

Zakład Historii XIX wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Jerzy Kuzicki, prof. UR

pokój nr 221
tel.: +48 17 872 13 12
   

dr Agnieszka Kawalec

pokój nr 221
tel.: +48 17 872 13 12

   

Pracownia Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

dr hab. Szczepan Kozak, prof. UR

pokój nr 228
tel.: +48 17 872 12 49

   

dr Dariusz Opaliński

pokój nr 229
tel.: +48 17 872 12 50

 

dr Szymon Wieczorek

pokój nr 229
tel.: +48 17 872 12 50

 

 

Zakład Historii Najnowszej

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

pokój nr 203
tel.: +48 17 872 13 14

   
dr Wojciech Kwieciński

pokój nr 203
tel.: +48 17 872 13 14

   
dr hab. Elżbieta Rączy, prof. UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

   

Pracownia Historii Wojskowej

dr hab. Paweł Korzeniowski, prof. UR pokój nr 204
tel.: +48 17 872 13 15
 

 

Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
prof. dr hab. Paweł Grata

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

 

dr hab. Edyta Czop, prof. UR

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

 

dr Jarosław Kinal

pokój nr 31
tel.: +48 17 872 13 00

 

dr Joachim Popek

pokój nr 219
tel.: +48 17 872 13 17

 

dr Bartosz Pasterski

pokój nr 004
tel.:

 

Pracownia Humanistyki Cyfrowej

 

Pracownia Historii i Kultury Żydów

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof.UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

 

dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR

pokój nr 220
tel.: +48 17 872 13 16

 

 

Zakład Kartografii i Turystyki Historycznej

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Jolanta Kamińska-Kwak, prof.UR

pokój nr 309 a
tel.: +48 17 872 13 19

 

prof. dr hab. Zdzisław Budzyński

pokój nr 309 a
tel.: +48 17 872 13 19

   
dr hab. Sabina Rejman, prof.UR

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

   
dr Rafał Czupryk

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

 
dr Franciszek Faluszczak

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

   
dr Małgorzata Skulimowska

pokój nr 309 b
tel.: +48 17 872 13 19

   

 

Zakład Edukacji i Kultury Historycznej

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Mariola Hoszowska, prof. UR

pokój nr 213
tel.: +48 17 872 13 21

   

dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR

pokój nr 222
tel.: +48 17 872 13 05

   
dr Elżbieta Biesiadecka

pokój nr 213
tel.: +48 17 872 13 21

   

 

Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Joanna Pisulińska, prof. UR

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

 

dr hab. Paweł Sierżega, prof. UR

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

 
dr hab. Stanisław Domoradzki, prof.UR

pokój nr 215
tel.: +48 17 872 13 22

 

 

Zakład Kulturoznawstwa

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
dr hab. Krzysztof Mroczkowski, prof. UR

pokój nr 204
tel.: +48 17 872 13 15

   

dr Tomasz Kosiek

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

 
dr hab. Adrian Uljasz, prof. UR

pokój nr 214
tel.: +48 17 872 13 20

   
dr Janusz Polaczek

pokój nr 310
tel.: +48 17 872 13 24

   
dr Marcelina Jakimowicz

pokój nr 240
tel.:

 
dr Katarzyna Kraczoń

pokój nr 240
tel.:

 

 

Pracownia Technicznych Środków Nauczania i Kształcenia

Pracownik

Dane kontaktowe

 

Kierownik
mgr inż. Jacek Kwaśniak

pokój nr 207
tel.: +48 17 872 13 46