O USMA

 

 O USMA

        Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie powołana została w 2015 roku z inicjatywy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR) oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA). Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie województwa podkarpackiego. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do gromadzenia i ochrony zabytków archeologicznych, których liczba na terenie południowo-wschodniej Polski znacząco wzrosła w ostatnich latach. Ogromny przyrost materiałów archeologicznych był przede wszystkim konsekwencją wieloletnich i zakrojonych na dużą skalę badań wyprzedzających budowę autostrady A4. Przyniosły one niezwykle interesujące i cenne odkrycia, zmieniające w wielu aspektach dotychczasową wiedzę o pradziejach tego regionu. Przy tej okazji powrócił jednak znany od lat w środowisku archeologicznym problem przechowywania materiałów zabytkowych oraz ograniczonych w tym zakresie możliwości placówek muzealnych i instytucji naukowych.

        Budynek, który przeznaczono na ten cel, został przekazany Instytutowi Archeologii przez Uniwersytet Rzeszowski (UR), a jego remont i dostosowanie do nowej funkcji sfinansowano ze środków FROAUR.

        W Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych zgromadzono dużą część zabytków pozyskanych podczas badań przedinwestycyjnych, a także w trakcie innych prac archeologicznych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Dostępna powierzchnia magazynowa pozwala na przechowywanie materiałów źródłowych z przyszłych ekspedycji prowadzonych przez IA UR, a także na przyjmowanie w depozyt zabytków pochodzących z badań na obszarze podlegającym rzeszowskiej delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Cele i zadania realizowane przez naszą placówkę, to:

  • przechowywanie i ochrona zabytków
  • przyjmowanie w depozyt zabytków ruchomych z badań archeologicznych i przypadkowych odkryć
  • udostępnianie zbiorów USMA do celów naukowych
  • wypożyczanie zbiorów USMA w celach wystawienniczych
  • działalność edukacyjna i promująca wiedzę o archeologii oraz ochronie zabytków