Sympozja

Lp. Rok Tytuł sympozjum Współorganizator
1. 2007 Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Metodologia. Badania. Perspektywy  
2. 2009 Dokumentacja sztuki sakralnej XIX i XX w. Cele, metody, realizacja  
3. 2010 Nieznane dzieła znanych twórców  
4. 2011 Sztuka witrażu w XIX i XX w. Ars Vitrea Polona
5. 2011 Nie tylko art deco. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym  
6. 2012 Twórczość kobiet – artystek  
7. 2013 Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia. Literatura. Sztuka Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie
8. 2014 Mesjanizm polski i martyrologia narodowa  
9. 2015 Wystawy i konkursy sztuki religijnej w XIX-XX wieku Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki
10. 2016 Polonia Sacra. Historia Polski w ikonografii sztuki sakralnej i religijnej  
11. 2017 Cenne – niedocenione. Z badań nad współczesną sztuką sakralną i religijną XIX-XXI wieku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Instytut Historii Sztuki
12. 2017 Cykle malarstwa pejzażowego jako opowieść autobiograficzna artysty Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego
13. 2018 Malarstwo monumentalne  
14. 2019 Sacrum i materia. Ekspresja i symbolika materiału w twórczości o charakterze sakralnym