Warto przeczytać

Zapraszamy do sięgnięcia po najnowszą monografię Rafała Solewskiego - profesora krakowskiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej i kierownika tamtejszej Katedry Badań Artystycznych Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej, pt. Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku.

Poniżej przytaczamy fragment recenzji napisanej przez kierownik Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Tematem monografii jest analiza i interpretacja „prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji tych idei (Wstęp). oraz ich wzajemne relacje w obrębie poszczególnych realizacji plastycznych. Autor poddaje analizie wybrane dzieła powstałe w pierwszym dwudziestoleciu obecnego stulecia, z zastrzeżeniem możliwości przekroczenia wyznaczonych ram, sięgając wstecz, niekiedy aż do 1989 roku – symbolicznej daty upadku komunizmu w Polsce. Omawiane prace reprezentują wszystkie dziedziny twórczości, w tym sztukę tak zwanych nowych mediów.

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR