Biblioteka CDWSzS

O Bibliotece

Sukcesywnie tworzymy i rozbudowujemy Dział Historii Sztuki Sakralnej - specjalistyczny księgozbiór gromadzony w ramach działalności Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W zasobach bibliotecznych CDWSzS znajdują się publikacje z zakresu historii sztuki polskiej i światowej, zarówno monografie dotyczące architektury, malarstwa i rzeźby, jak też biografie artystów, książki o charakterze wspomnieniowym, odnoszące się do poszczególnych twórców, oraz albumy, specjalistyczne słowniki i katalogi wystaw.

Centrum posiada w swych zbiorach unikatowe publikacje sprzed stu lub więcej lat oraz liczne wydawnictwa ukazujące się w Polsce i za granicą od czasów powojennych po współczesne, które stanowią dorobek pracy badawczej i źródło dokonań twórczych w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki, zwłaszcza sakralnej.

Darczyńcy

Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece CDWSzS pochodzą od darczyńców prywatnych, z zakupów dokonywanych przez Centrum, z wymiany międzybibliotecznej z Instytutami Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego oraz od jednostek pokrewnych zajmujących się historią sztuki, tj.: Instytut Historii Sztuki PAN, Wydział Sztuki UR, Biblioteka Naukowa PAN i PAU w Krakowie oraz Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie.

Do grona głównych darczyńców prywatnych należą: prof. A.K. Olszewski i dr I. Grzesiuk-Olszewska, I. J. Pawłowski i J.T. Ziemiańczyk, D. Czapczyńska-Kleszczyńska.

Na szczególne wyróżnienie i opisanie zasługuje bogata kolekcja książek i czasopism ofiarowana przez dr Irenę Grzesiuk-Olszewską i prof. dr hab. Andrzeja K. Olszewskiego. Wyjątkowe małżeństwo historyków sztuki, których dorobek naukowy i publicystyczny jest znany i ceniony w kręgach badaczy i pasjonatów dziedziny w kraju i za granicą, od początku istnienia Centrum wspierało nasze działania i uczestniczyło w jego pracach. Jednym z licznych owoców tej współpracy stało się podpisanie umowy w sierpniu 2019 roku, na podstawie której państwo Olszewscy przekazali Centrum ponad dwa i pół tysiąca pozycji wydawniczych ze swojego cennego księgozbioru.

Wśród nich znalazły się publikacje z zakresu historii sztuki polskiej i światowej, zarówno monografie dotyczące architektury, malarstwa i rzeźby, jak też biografie artystów, książki o charakterze wspomnieniowym, odnoszące się do poszczególnych twórców, oraz albumy i katalogi wystaw. Oczywiście, otrzymaliśmy także ciekawy zbiór opracowań napisanych przez samych darczyńców – kilkanaście woluminów na temat rzeźby pomnikowej, będącej obiektem zainteresowania i pracy naukowej dr Ireny Grzesiuk-Olszewskiej w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz tyleż samo spod pióra prof. Andrzeja K. Olszewskiego – wybitnego historyka sztuki i promotora wielu badaczy tej dziedziny nauki.


Najnowszymi nabytkami przekazanymi przez Profesora Andrzeja K. Olszewskiego są setki kolejnych woluminów przekazanych przez prof. Andrzeja K. Olszewskiego, stanowiących uzupełnienie poprzedniego przekazania i będących swego rodzaju spuścizną po zmarłej w tym roku dr Irenie Grzesiuk-Olszewskiej. Zgodnie z zamysłem Darczyńców oraz celami statutowymi Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego te i wcześniej ofiarowane publikacje są i będą udostępniane wszystkim chętnym w godzinach pracy naszej biblioteki.
Na podstawie tak imponującej kolekcji i unikatowego księgozbioru podarowanego przez państwa Irenę i Andrzeja Olszewskich tworzymy i rozbudowujemy specjalistyczny Dział Historii Sztuki Sakralnej, do którego dołączamy publikacje przekazane przez innych darczyńców.

Zasoby

Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego dysponuje biblioteką, w skład której wchodzą:

  • 3 081 woluminy (stan na koniec 1. kwartału 2024 roku)
  • 546 egzemplarze wydawnictw ciągłych (stan na koniec 1. kwartału 2024 roku).

Książki i czasopisma zewidencjonowane są w osobnych księgach inwentarzowych, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zasady udostępniania

Zbiory udostępniane są wyłącznie w siedzibie Centrum. Osoby chcące skorzystać z zasobów bibliotecznych prosimy o kontakt telefoniczny: (17) 872 20 98.

Katalog

Poniżej prezentujemy elektroniczny katalog biblioteki zawierający wykaz wydawnictw zwartych (katalogi i wydawnictwa ciągłe są w przygotowaniu) dla ułatwienia szybkiego i sprawnego wyszukiwania oraz przeglądania księgozbioru.