Tematy

 

 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Botanika w sądownictwie prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

[email protected]

Biologia zapylania- sekrety kwiatów prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

[email protected]

Dwie twarze pyłku roślin prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
dr inż. Katarzyna Kluska

[email protected]

Mikroskopowa dżungla - glony inne niż myślisz dr hab. Teresa Noga, prof. UR
dr inż. Anita Poradowska
dr Łukasz Peszek
dr Natalia Kochman-Kędziora
dr Mateusz Rybak

[email protected]

Czy DNA można zobaczyć? dr inż. Małgorzata Karbasz

[email protected]

Izolacja DNA z organizmów żywych mgr inż. Alicja Wojtuń
mgr inż. Kinga Bil

[email protected]

Fluorescencja w badaniach komórki dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

[email protected]

Grzybobranie czas zacząć prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
mgr Magdalena Wójcik

[email protected]

Chromatografia bez tajemnic dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR
dr inż. Anna Górka
dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

[email protected]

Wykorzystanie nanotechnologii w leczeniu chorób nowotworowych - synteza nanomateriałów magnetycznych mgr Anna Tomaszewska
mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

[email protected]

Jak powstawały inkluzje owadów w bursztynie? dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

[email protected]

Czy nanomateriały można zobaczyć? dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

[email protected]

Biochemiczne czary mary - pokaz kolorowych doświadczeń prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz
mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk

[email protected]

Kwiaty, owoce i zdrowie prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

[email protected]

Antyoksydanty w napojach dr Sabina Bednarska

[email protected]

Co kryje się w ciastku? dr Anna Pasternakiewicz

[email protected]

#alarmsmogowy, czyli co właściwie wdychamy?  prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
mgr Magdalena Wójcik

[email protected]

Metody odławiania i preparowania owadów dr inż. Tomasz Olbrycht

[email protected]

Dlaczego warto dbać o glebę?  dr Małgorzata Szostek

[email protected]

Podstawowe właściwości gleb i ich znaczenie  dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

[email protected]

Próchnica glebowa i jej znaczenie w przyrodzie  dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR
dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

[email protected]

Różne formy degradacji gleb  dr Małgorzata Szostek

[email protected]

Rola roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu gleb z substancji  toksycznych dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

[email protected]

Co żyje w glebie, a czego nie widzimy  dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

[email protected]

Ekologiczne podstawy ochrony środowiska i przyrody prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

[email protected]

Gorączka złota XXI wieku dr Mariola Garczyńska
dr Grzegorz Pączka
dr Anna Mazur-Pączka
dr hab. Justyna Koc-Jurczyk
dr hab. Łukasz Jurczyk prof. UR,
prof. dr hab. Joanna Kostecka

[email protected]

Ptaki w otoczeniu człowieka dr Jerzy Michalczuk

[email protected]

Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych na obszarze Polski dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

[email protected]

Krajobraz - od natury do kultury dr Agata Ćwik, dr Tomasz Wójcik

[email protected]

Trzmiele Rzeszowa - owady pożyteczne w środowisku zurbanizowanym dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

[email protected]

Rośliny uprawne i ich alternatywne wykorzystanie dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

[email protected]

Pokaz wpływu niskich temperatur (ciekły azot) na zjawiska biologiczne/mechaniczne/elektryczne wraz z komentarzem dr inż. Dariusz Żak

[email protected]

Astronomia w pigułce - od Układu Słonecznego do Galaktyk dr Marcin Wesołowski

[email protected]

Wybrane doświadczenia laboratoryjne z fizyki dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR

[email protected]

Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka mgr inż. Stanisław Ryzner

[email protected]

Lasery i ich zastosowania dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

[email protected]

Zastosowanie środowiska Labview do symulacji zjawisk fizycznych mgr inż. Jarosław Szkoła

[email protected]

Podstawy programowania robotów z wykorzystaniem modułów Arduino mgr inż. Jarosław Szkoła

[email protected]

Tworzenie interfejsów internetowych z wykorzystaniem frameworka Bootstrap mgr inż. Jaromir Sarzyński

[email protected]

Widzenie maszynowe - czy komputery mogą rozumieć obrazy? dr inż. Michał Kępski

[email protected]

Na zdrowy rozsądek czyli jak działa Zasada szufladkowa Dirichleta dr Anna Szpila

[email protected]

Matematyka w ubezpieczeniach dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

[email protected]

Równania i nierówności trygonometryczne dr Svetlana Minchewa-Kamińska

[email protected]

Co kryje się w żywności? dr Dorota Grabek - Lejko
mgr Edyta Zagrobelna
mgr Katarzyna Struś

[email protected]

Dlaczego warto jeść czekoladę? dr inż. Greta Adamczyk

[email protected]

Dlaczego warto jeść buraki? prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

[email protected]

Walory prozdrowotne orzechów różnego pochodzenia botanicznego dr inż. Karolina Pycia

[email protected]

Nawadnianie izotoniczne - jesteś tym co pijesz dr hab. Grzegorz Zaguła, prof. UR

[email protected]

Wypiek chleba dr Joanna Kaszuba

[email protected]

Miód - kwaśny, ale słodki dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

[email protected]

Twarda woda - czyli jaka? dr inż. Radosław Józefczyk

[email protected]

Jajko „niezwykłe”! dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
dr inż. Małgorzata Ormian

[email protected]

Co to są antyoksydanty i czy warto się nimi suplementować? prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

[email protected]

Zafałszowanie żywności - co to jest i jak je rozpoznać? dr inż. Karolina Pycia  
Jak zobaczyć DNA we własnej kuchni? dr Maciej Kluz

[email protected]

Kuchnia molekularna - łączenie sztuki kulinarnej z nauką mgr inż. Paweł Hanus

[email protected]

Super białka - wino - sery - i co jeszcze można zrobić z serwatki? dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR

[email protected]

Spożycie mięsa i przetworów mięsnych a choroby cywilizacyjne dr inż. Renata Stanisławczyk

[email protected]

Obsesja liczenia kalorii, a filozofia zwana „lagom” prof. dr hab. Izaela Sadowska-Bartosz

[email protected]

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej dr inż. Katarzyna Rolf

[email protected]

Innowacyjna technologia produkcji żurawiny wielkoowocowej w warunkach glebowo-klimatycznych Polski prof. dr hab. Józef Gorzelany
dr inż. Natalia Matłok

[email protected]

Pomiary właściwości mechanicznych surowców i produktów żywnościowych za pomocą analizy profilu teksturometrycznego - TPA (Texture Profile Analysis) dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR

[email protected]

Logistyczno-marketingowy system zarządzania dr Marcin Halicki, dr Grażyna Gajdek

[email protected]

Modyfikacje komputerowe w architekturze krajobrazu dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

[email protected]

Place zabaw wczoraj i dziś. O projektowaniu placów zabaw dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek

[email protected]

Projektowanie ogrodów tematycznych  dr inż. Anita Poradowska

[email protected]

 

 

Kolegium Nauk Społecznych 

Sąd dla obywatela. Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym

dr Justyna Ciechanowska

[email protected]

Walcz o prawa człowieka. Dowiedz się jak można to zrobić

dr Justyna Ciechanowska

[email protected]

Co wolno Policji, co wolno Obywatelom?

dr Justyna Ciechanowska

[email protected]

Czy politycy są bezkarni, czyli o odpowiedzialności politycznej, konstytucyjnej i karnej polityków.

dr Justyna Ciechanowska

[email protected]

Moja gmina - moja mała ojczyzna

dr Justyna Ciechanowska

[email protected]

Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa lokalnego

dr Eugeniusz Moczuk 

[email protected]

Profilaktyka przestępczości.

dr Eugeniusz Moczuk 

[email protected]

Badanie poligraficzne w polskiej procedurze karnej

mgr Karol Bajda

[email protected]

Świadek koronny jako instrument do zwalczania przestępczości zorganizowanej

mgr Karol Bajda

[email protected]

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów w Polsce

dr Ewa Kubejko-Polańska

[email protected]

Ekonomia i racjonalność - czy jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje?

dr Małgorzata Wosiek

[email protected]

Ekonomiczne gry przedsiębiorstw

dr Małgorzata Wosiek

[email protected]

Dylematy ekonomii wobec nowych trendów rozwojowych w gospodarce światowej XXI wieku

dr Władysława Jastrzębska

[email protected]

Techniki wpływu i manipulacji oddziałujące na postawy konsumpcyjne

dr Władysława Jastrzębska

[email protected]

Jak przygotować ofertę eksportową?

dr Katarzyna Puchalska

[email protected]

Co to jest kontrakt w handlu zagranicznym?

dr Katarzyna Puchalska

[email protected]

Czym są zwyczaje i uzanse handlowe?

dr Katarzyna Puchalska

[email protected]

Historyczny rozwój myśli w teorii rachunkowości

dr Renata Nesterowicz

[email protected]

Pieniądz w procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji

dr Renata Nesterowicz

[email protected]

Od systemu kruszcowego do Banku Centralnego

dr Renata Nesterowicz

[email protected]

Kapitał kariery absolwenta - uwarunkowania, rodzaje, możliwości budowania kapitału

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR

[email protected]

Zagraniczna emigracja zarobkowa osób młodych

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz,prof. UR

[email protected]

Podatki i konkurencja podatkowa w obszarze Unii Europejskiej

dr Paulina Filip

[email protected]

Perspektywy rozwoju rachunkowości

dr Paulina Filip

[email protected]

Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

dr Paulina Filip

[email protected]

Źródła finansowania działalności gospodarczej

dr Paulina Filip

[email protected]

Dlaczego warto studiować rachunkowość i finanse

dr Lesław Niemczyk

[email protected]

dr hab. Teresa Miś, prof. UR

Fundusze i programy UE

[email protected]

Ekonomiczne podstawy procesów decyzyjnych

dr Magdalena Cyrek

[email protected]

Cały świat do usług

dr Magdalena Cyrek

[email protected]

Planowanie czy tylko w biznesie?

dr Kazimierz Cyran

[email protected]

Analiza satysfakcji klienta - cel i metody

dr Sławomir Dybka

[email protected]

Problemy i wyzwania marketingu międzynarodowego

dr Sławomir Dybka

[email protected]

Budżet domowy w pigułce

mgr Magdalena Wiercioch

[email protected]

Kreatywna rachunkowość czy oszustwo księgowe

mgr Magdalena Wiercioch

[email protected]

Kupując więcej, niż Cię stać - blaski i cienie zaciągania długów

mgr Magdalena Suraj

[email protected]

Na czym polega analfabetyzm w XXI wieku

dr hab. Wojciech Walat,
prof. UR

[email protected]

Edukacja medialna adolescentów - prolegomena 

dr hab. Ryszard Pęczkowski,
prof. UR

[email protected]

"Triada” Kartezjusza a zjawisko nadprodukcji informacji w przestrzeni medialnej - dylematy młodego użytkownika

dr hab. Marta Wrońska,
prof. UR

[email protected]

„Pokolenia X, Y, Z - profilaktyka korzystania z mediów”

mgr Grzegorz Polański

[email protected]

Współczesne zawody a rynek pracy

dr Antoni Krauz   

[email protected]

Niewolnictwo wczoraj i dziś

dr Antoni Krauz   

[email protected]

Prakseologiczno-ergonomiczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym

dr Tadeusz Piątek

[email protected]

Język współczesnych mediów - język fotografii, fotografii kreacyjnej i fotografii reklamowej. Cyfrowe "oszustwa" wizualne

dr Marek Hallada

[email protected]

Być kobietą i gdzie ci mężczyźni? Czyli o kreowaniu wizerunku w mediach

mgr Marlena Pieniążek,
mgr Monika Zielińska

[email protected]

[email protected]

Seksting wśród młodzieży - pomyśl zanim wyślesz...

dr Magdalena Wasylewicz

[email protected]

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Sztuka książki

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

[email protected]

Dobrze jest urodzić się Szwajcarem

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

[email protected]

Polsko-ukraińskie bruderszafty poetyckie

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

[email protected]

Szwajcaria w literaturze polskiej

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

[email protected]

Powstanie styczniowe oczami nastolatki sprzed 150 lat

dr hab. Joanna Rusin
prof. UR

[email protected]

O stylu i idei „Trylogii”  Henryka Sienkiewicza

dr hab. Kazimierz Maciąg, 
prof. UR

 [email protected]

Fryderyk Chopin w literaturze polskiej 

dr hab. Kazimierz Maciąg, 
prof. UR

 [email protected]

Czy Adam Mickiewicz przewidział Facebooka?

dr Wojciech Maryjka

 [email protected]

Komiksowe adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza 

dr Wojciech Birek

 [email protected]

Niewiarygodny narrator czyli mistyfikacje artystyczne

dr hab. Jadwiga Sawicka, 
prof. UR

[email protected]

Sztuka wychodzi na ulice. Artyści w przestrzeni publicznej dr hab. Jadwiga Sawicka, 
prof. UR

[email protected]

Złudzenia wizualne - iluzje

dr Agnieszka Lech-Bińczycka

[email protected]

Problem koloru w historii sztuki

dr Agnieszka Lech-Bińczycka

[email protected]

Rola grafiki artystycznej w dziejach sztuki. Techniki, matryca, proces twórczy

dr Agnieszka Lech-Bińczycka [email protected]

Mistrzowie drzeworytu japońskiego - ukiyo-e. Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige

dr Agnieszka Lech-Bińczycka [email protected]

Teoria widzenia

dr Agnieszka Lech-Bińczycka [email protected]

Polska fotografia dokumentalna

mgr Krzysztof Pisarek

[email protected]

Fotografia a malarstwo

mgr Krzysztof Pisarek

[email protected]

Różne oblicza fotografii reportażowej

mgr Krzysztof Pisarek

[email protected]

Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej

mgr Karolina Niwelińska

[email protected]

W poszukiwaniu dobrego znaku - logo i jego znaczenie w projektowaniu graficznym

mgr Karolina Niwelińska

[email protected]

Sztuka filmu animowanego

mgr Karolina Niwelińska

[email protected]

Typografia jako szczególny nośnik informacji

mgr Karolina Niwelińska

[email protected]

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

Diagnostyka genetyczna

dr Aleksander Myszka

[email protected]

Autostopem przez świat

dr Jarosław Herbert

[email protected]

Projekt "Korona Europy"

dr Maciej Śliż

[email protected]

Pasja i praca w jednym, zawód pilota wycieczek

dr Aneta Rejman

[email protected]

Umiesz liczyć, licz na siebie - czyli jak przetrwać w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia

dr Maciej Brożyna

[email protected]

Instruktaż sportowy - rola trenerów w ścieżce kariery

dr Grzegorz Bielec

[email protected]

Piękno ukryte w człowieku - wprowadzenie do akrobatyki sportowej

dr Grzegorz Bielec

[email protected]

Polski Samuraj - edukacyjne wartości sztuk i sportów walki

dr Marta Niewczas

[email protected]