Tematy

 

 

 

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Botanika w sądownictwie prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

kszupernak@ur.edu.pl

Biologia zapylania- sekrety kwiatów prof. dr hab. Idalia Kasprzyk

kszupernak@ur.edu.pl

Dwie twarze pyłku roślin prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
dr inż. Katarzyna Kluska

kszupernak@ur.edu.pl

Mikroskopowa dżungla - glony inne niż myślisz dr hab. Teresa Noga, prof. UR
dr inż. Anita Poradowska
dr Łukasz Peszek
dr Natalia Kochman-Kędziora
dr Mateusz Rybak

kszupernak@ur.edu.pl

Izolacja DNA z organizmów żywych mgr inż. Alicja Wojtuń
mgr inż. Kinga Bil

kszupernak@ur.edu.pl

Fluorescencja w badaniach komórki dr hab. Renata Zadrąg-Tęcza, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Grzybobranie czas zacząć prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
mgr Magdalena Wójcik

kszupernak@ur.edu.pl

Chromatografia bez tajemnic dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR
dr inż. Anna Górka
dr inż. Magdalena Słowik-Borowiec

kszupernak@ur.edu.pl

Wykorzystanie nanotechnologii w leczeniu chorób nowotworowych - synteza nanomateriałów magnetycznych mgr Anna Tomaszewska
mgr inż. Magdalena Kulpa-Greszta

kszupernak@ur.edu.pl

Jak powstawały inkluzje owadów w bursztynie? dr hab. Iwona Kania-Kłosok, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Czy nanomateriały można zobaczyć? dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Biochemiczne czary mary - pokaz kolorowych doświadczeń prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz
mgr inż. Edyta Bieszczad-Bedrejczuk

kszupernak@ur.edu.pl

Kwiaty, owoce i zdrowie prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

kszupernak@ur.edu.pl

Antyoksydanty w napojach dr Sabina Bednarska

kszupernak@ur.edu.pl

Co kryje się w ciastku? dr Anna Pasternakiewicz

kszupernak@ur.edu.pl

#alarmsmogowy, czyli co właściwie wdychamy?  prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
mgr Magdalena Wójcik

kszupernak@ur.edu.pl

Metody odławiania i preparowania owadów dr inż. Tomasz Olbrycht

kszupernak@ur.edu.pl

Dlaczego warto dbać o glebę?  dr Małgorzata Szostek

kszupernak@ur.edu.pl

Podstawowe właściwości gleb i ich znaczenie  dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

kszupernak@ur.edu.pl

Próchnica glebowa i jej znaczenie w przyrodzie  dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR
dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

kszupernak@ur.edu.pl

Różne formy degradacji gleb  dr Małgorzata Szostek

kszupernak@ur.edu.pl

Rola roślin i mikroorganizmów w oczyszczaniu gleb z substancji  toksycznych dr Małgorzata Szostek
mgr inż. Marcin Pieniążek

kszupernak@ur.edu.pl

Co żyje w glebie, a czego nie widzimy  dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Ekologiczne podstawy ochrony środowiska i przyrody prof. dr hab. Krzysztof Kukuła
dr hab. Aneta Bylak, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Gorączka złota XXI wieku dr Mariola Garczyńska
dr Grzegorz Pączka
dr Anna Mazur-Pączka
dr hab. Justyna Koc-Jurczyk
dr hab. Łukasz Jurczyk prof. UR,
prof. dr hab. Joanna Kostecka

kszupernak@ur.edu.pl

Ptaki w otoczeniu człowieka dr Jerzy Michalczuk

kszupernak@ur.edu.pl

Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych na obszarze Polski dr hab. Tomasz Durak, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Krajobraz - od natury do kultury dr Agata Ćwik, dr Tomasz Wójcik

kszupernak@ur.edu.pl

Trzmiele Rzeszowa - owady pożyteczne w środowisku zurbanizowanym dr hab. inż. Bogdan Wiśniowski, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Rośliny uprawne i ich alternatywne wykorzystanie dr hab. inż. Renata Tobiasz-Salach, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Pokaz wpływu niskich temperatur (ciekły azot) na zjawiska biologiczne/mechaniczne/elektryczne wraz z komentarzem dr inż. Dariusz Żak

kszupernak@ur.edu.pl

Astronomia w pigułce - od Układu Słonecznego do Galaktyk dr Marcin Wesołowski

kszupernak@ur.edu.pl

Wybrane doświadczenia laboratoryjne z fizyki dr hab. Krzysztof Szemela, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka mgr inż. Stanisław Ryzner

kszupernak@ur.edu.pl

Lasery i ich zastosowania dr hab. Ireneusz Stefaniuk, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Zastosowanie środowiska Labview do symulacji zjawisk fizycznych mgr inż. Jarosław Szkoła

kszupernak@ur.edu.pl

Podstawy programowania robotów z wykorzystaniem modułów Arduino mgr inż. Jarosław Szkoła

kszupernak@ur.edu.pl

Tworzenie interfejsów internetowych z wykorzystaniem frameworka Bootstrap mgr inż. Jaromir Sarzyński

kszupernak@ur.edu.pl

Widzenie maszynowe - czy komputery mogą rozumieć obrazy? dr inż. Michał Kępski

kszupernak@ur.edu.pl

Na zdrowy rozsądek czyli jak działa Zasada szufladkowa Dirichleta dr Anna Szpila

kszupernak@ur.edu.pl

Matematyka w ubezpieczeniach dr hab. Jacek Chudziak, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Równania i nierówności trygonometryczne dr Svetlana Minchewa-Kamińska

kszupernak@ur.edu.pl

Co kryje się w żywności? dr Dorota Grabek - Lejko
mgr Edyta Zagrobelna
mgr Katarzyna Struś

kszupernak@ur.edu.pl

Dlaczego warto jeść czekoladę? dr inż. Greta Adamczyk

kszupernak@ur.edu.pl

Dlaczego warto jeść buraki? prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

kszupernak@ur.edu.pl

Walory prozdrowotne orzechów różnego pochodzenia botanicznego dr inż. Karolina Pycia

kszupernak@ur.edu.pl

Nawadnianie izotoniczne - jesteś tym co pijesz dr hab. Grzegorz Zaguła, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Wypiek chleba dr Joanna Kaszuba

kszupernak@ur.edu.pl

Miód - kwaśny, ale słodki dr hab. inż. Małgorzata Dżugan

kszupernak@ur.edu.pl

Twarda woda - czyli jaka? dr inż. Radosław Józefczyk

kszupernak@ur.edu.pl

Jajko „niezwykłe”! dr hab. Zofia Sokołowicz, prof. UR
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
dr inż. Małgorzata Ormian

kszupernak@ur.edu.pl

Co to są antyoksydanty i czy warto się nimi suplementować? prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
prof. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz

kszupernak@ur.edu.pl

Zafałszowanie żywności - co to jest i jak je rozpoznać? dr inż. Karolina Pycia  
Jak zobaczyć DNA we własnej kuchni? dr Maciej Kluz

kszupernak@ur.edu.pl

Kuchnia molekularna - łączenie sztuki kulinarnej z nauką mgr inż. Paweł Hanus

kszupernak@ur.edu.pl

Super białka - wino - sery - i co jeszcze można zrobić z serwatki? dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Spożycie mięsa i przetworów mięsnych a choroby cywilizacyjne dr inż. Renata Stanisławczyk

kszupernak@ur.edu.pl

Obsesja liczenia kalorii, a filozofia zwana „lagom” prof. dr hab. Izaela Sadowska-Bartosz

kszupernak@ur.edu.pl

Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej dr inż. Katarzyna Rolf

kszupernak@ur.edu.pl

Innowacyjna technologia produkcji żurawiny wielkoowocowej w warunkach glebowo-klimatycznych Polski prof. dr hab. Józef Gorzelany
dr inż. Natalia Matłok

kszupernak@ur.edu.pl

Pomiary właściwości mechanicznych surowców i produktów żywnościowych za pomocą analizy profilu teksturometrycznego - TPA (Texture Profile Analysis) dr hab. inż. Piotr Kuźniar, prof. UR

kszupernak@ur.edu.pl

Logistyczno-marketingowy system zarządzania dr Marcin Halicki, dr Grażyna Gajdek

kszupernak@ur.edu.pl

Modyfikacje komputerowe w architekturze krajobrazu dr inż. arch. kraj. Marta Gargała-Polar

kszupernak@ur.edu.pl

Place zabaw wczoraj i dziś. O projektowaniu placów zabaw dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek

kszupernak@ur.edu.pl

Projektowanie ogrodów tematycznych  dr inż. Anita Poradowska

kszupernak@ur.edu.pl

 

Kolegium Nauk Społecznych

 

Instytut Ekonomii i Finansów

 

 

Mózg na zakupach

dr Tomasz Surmacz

pcyrek@ur.edu.pl

Zagadnienie bogactwa w początkach rozwoju myśli ekonomicznej

dr Ewa Baran

pcyrek@ur.edu.pl

Polityka regionalna - potrzeba czy konieczność?

dr Ewa Baran

pcyrek@ur.edu.pl

Negocjacje - Czy tylko w biznesie?

dr Piotr Cyrek

pcyrek@ur.edu.pl

Negocjacje jako proces transformacji konfliktu w twórcze rozwiązanie

dr Piotr Cyrek

pcyrek@ur.edu.pl

Nietypowe przypadki PR

dr Wiesław Szopiński

pcyrek@ur.edu.pl

Wystąpienia i prezentacje jako forma komunikacji

dr Wiesław Szopiński

pcyrek@ur.edu.pl

Jak stworzyć skuteczny zespół

dr Anna Mazurkiewicz

pcyrek@ur.edu.pl

Jak skutecznie komunikować własne poglądy w zespole

dr Anna Mazurkiewicz

pcyrek@ur.edu.pl

NIMBY / YIMBY - boom na OZE

dr Małgorzata Lechwar

pcyrek@ur.edu.pl

Kryzys!!! - co dalej???

dr Małgorzata Lechwar

pcyrek@ur.edu.pl

(Bez)sens (bez) badań ekonomicznych

dr Małgorzata Lechwar

pcyrek@ur.edu.pl

Miasta przyszłości - wyzwania polityki miejskiej w Polsce

dr Ewa Kubejko-Polańska

pcyrek@ur.edu.pl

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast i regionów w Polsce

dr Ewa Kubejko-Polańska

pcyrek@ur.edu.pl

Ekonomia i racjonalność - czy jesteśmy tak racjonalni, jak nam się wydaje?

dr Małgorzata Wosiek

pcyrek@ur.edu.pl

Nieracjonalny konsument

dr Małgorzata Wosiek

pcyrek@ur.edu.pl

Ekonomiczne gry przedsiębiorstw

dr Małgorzata Wosiek

pcyrek@ur.edu.pl

Jak przygotować ofertę eksportową?

dr Katarzyna Puchalska

pcyrek@ur.edu.pl

Co to jest kontrakt w handlu zagranicznym?

dr Katarzyna Puchalska

pcyrek@ur.edu.pl

Czym są zwyczaje i uzanse handlowe?

dr Katarzyna Puchalska

pcyrek@ur.edu.pl

Historyczny rozwój myśli w teorii rachunkowości

dr Renata Nesterowicz

pcyrek@ur.edu.pl

Pieniądz w procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji

dr Renata Nesterowicz

pcyrek@ur.edu.pl

Od systemu kruszcowego do Banku Centralnego

dr Renata Nesterowicz

pcyrek@ur.edu.pl

Kapitał kariery absolwenta - uwarunkowania, rodzaje, możliwości budowania kapitału

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof UR

pcyrek@ur.edu.pl

Zagraniczna emigracja zarobkowa osób młodych

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof UR

pcyrek@ur.edu.pl

Fundusze i Programy UE

dr hab. Teresa Miś, prof UR

pcyrek@ur.edu.pl

Podatki i konkurencja podatkowa w obszarze Unii Europejskiej

dr Paulina Filip

pcyrek@ur.edu.pl

Perspektywy rozwoju rachunkowości

dr Paulina Filip

pcyrek@ur.edu.pl

Polityka kredytowa w przedsiębiorstwie

dr Paulina Filip

pcyrek@ur.edu.pl

Źródła finansowania działalności gospodarczej

dr Paulina Filip

pcyrek@ur.edu.pl

Ekonomiczne podstawy procesów decyzyjnych

dr Magdalena Cyrek

pcyrek@ur.edu.pl

Cały świat do usług

dr Magdalena Cyrek

pcyrek@ur.edu.pl

Planowanie czy tylko w biznesie?

dr Kazimierz Cyran

pcyrek@ur.edu.pl

Analiza satysfakcji klienta - cel i metody

dr Sławomir Dybka

pcyrek@ur.edu.pl

Problemy i wyzwania marketingu międzynarodowego

dr Sławomir Dybka

pcyrek@ur.edu.pl

Kreatywna rachunkowość czy oszustwo księgowe

mgr Magdalena Wiercioch

pcyrek@ur.edu.pl

Budżet domowy w pigułce

mgr Magdalena Wiercioch

pcyrek@ur.edu.pl

Kupując więcej, niż Cię stać - blaski i cienie zaciągania długów

mgr Magdalena Suraj

pcyrek@ur.edu.pl

Instytut Nauk o Polityce

 

 

Psychologia konfliktu - Efekt Lucyfera

dr Maciej Milczanowski

mmilczanowski@ur.edu.pl

 

Współczesne konflikty zbrojne - Ukraina, Bliski Wschód, Afryka

dr Maciej Milczanowski

mmilczanowski@ur.edu.pl

 

Wielka Szachownica - „Geopolityczne urządzenie mechaniczne”

dr Maciej Milczanowski

mmilczanowski@ur.edu.pl

 

Instytut Nauk Prawnych

 

 

Walcz o prawa człowieka. Dowiedz się jak można to zrobić

mgr Tomasz Ciechanowski

tciechanowski@ur.edu.pl

Kryminalistyczna ekspertyza wariograficzna

dr Karol Bajda

kbajda@ur.edu.pl

Instytut Nauk Socjologicznych

 

 

Awans, kariera, sukces. Zarządzanie sobą

dr Barbara Marek-Zborowska

bmarek@ur.edu.pl

Instytut Pedagogiki

 

 

Sukces edukacyjny adolescenta versus kolektywna inteligencja Pierre’a Levy’ego 

dr hab. Marta Wrońska prof. UR,

dr hab. Ryszard Pęczkowski prof. UR

mwronska@ur.edu.pl,

rpeczkowski@ur.edu.pl

 

Nauka języka obcego w 45 minut: czemu nie? 

Prof. dr hab. Liliya Morska

lmorska@ur.edu.pl

Rodzicielstwo- kontekst historyczno-pedagogiczny

dr Ewa Barnaś-Baran

ewbarnas@ur.edu.pl

Zabawy i wycieczki uczniów w XIX i XX wieku

dr Ewa Barnaś-Baran

ewbarnas@ur.edu.pl

Pajdocentryzm - wyzwanie dla wychowania tradycyjnego? 

dr Ewa Barnaś-Baran

ewbarnas@ur.edu.pl

Z telefonem w ręku i z głowa na karku, czyli jak korzystać z aplikacji mobilnych

dr Marlena Pieniążek

mapieniazek@ur.edu.pl

 

Kolegium Nauk Humanistycznych

 

Sztuka książki

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

ipid@ur.edu.pl

Dobrze jest urodzić się Szwajcarem

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

ipid@ur.edu.pl

Polsko-ukraińskie bruderszafty poetyckie

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

ipid@ur.edu.pl

Szwajcaria w literaturze polskiej

dr hab. Jan Wolski, prof. UR

ipid@ur.edu.pl

Powstanie styczniowe oczami nastolatki sprzed 150 lat

dr hab. Joanna Rusin
prof. UR

ipid@ur.edu.pl

O stylu i idei „Trylogii”  Henryka Sienkiewicza

dr hab. Kazimierz Maciąg, 
prof. UR

 ipid@ur.edu.pl

Fryderyk Chopin w literaturze polskiej 

dr hab. Kazimierz Maciąg, 
prof. UR

 ipid@ur.edu.pl

Czy Adam Mickiewicz przewidział Facebooka?

dr Wojciech Maryjka

 ipid@ur.edu.pl

Komiksowe adaptacje powieści Henryka Sienkiewicza 

dr Wojciech Birek

 ipid@ur.edu.pl

Niewiarygodny narrator czyli mistyfikacje artystyczne

dr hab. Jadwiga Sawicka, 
prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

Sztuka wychodzi na ulice. Artyści w przestrzeni publicznej dr hab. Jadwiga Sawicka, 
prof. UR

jsawicka@ur.edu.pl

Złudzenia wizualne - iluzje

dr Agnieszka Lech-Bińczycka

alech@ur.edu.pl

Problem koloru w historii sztuki

dr Agnieszka Lech-Bińczycka

alech@ur.edu.pl

Rola grafiki artystycznej w dziejach sztuki. Techniki, matryca, proces twórczy

dr Agnieszka Lech-Bińczycka alech@ur.edu.pl

Mistrzowie drzeworytu japońskiego - ukiyo-e. Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige

dr Agnieszka Lech-Bińczycka alech@ur.edu.pl

Teoria widzenia

dr Agnieszka Lech-Bińczycka alech@ur.edu.pl

Polska fotografia dokumentalna

mgr Krzysztof Pisarek

kpisarek@ur.edu.pl

Fotografia a malarstwo

mgr Krzysztof Pisarek

kpisarek@ur.edu.pl

Różne oblicza fotografii reportażowej

mgr Krzysztof Pisarek

kpisarek@ur.edu.pl

Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej

mgr Karolina Niwelińska

kniwelinska@ur.edu.pl

W poszukiwaniu dobrego znaku - logo i jego znaczenie w projektowaniu graficznym

mgr Karolina Niwelińska

kniwelinska@ur.edu.pl

Sztuka filmu animowanego

mgr Karolina Niwelińska

kniwelinska@ur.edu.pl

Typografia jako szczególny nośnik informacji

mgr Karolina Niwelińska

kniwelinska@ur.edu.pl

 

 

Kolegium Nauk Medycznych

 

Diagnostyka genetyczna

dr Aleksander Myszka

amyszka@ur.edu.pl

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w polskim systemie edukacji - wszystkie etapy

dr Krzysztof Warchoł

 

kwarchol@ur.edu.pl

Aktywne dzieci, aktywne umysły

dr Jarosław Herbert

jherbert@ur.edu.pl

Profilaktyka i łagodzenie nadmiernego stresu, poprzez taniec i ćwiczenia muzyczno-ruchowe

dr Bernadetta Wojtuń-Sikora

bsikora@ur.edu.pl

Jak poprawić swoje samopoczucie? Techniki i ćwiczenia relaksacyjne

dr Bernadetta Wojtuń-Sikora

bsikora@ur.edu.pl

Projekt „Korona Europy”

dr Maciej  Śliż

msliz@ur.edu.pl

Umiesz liczyć, licz na siebie - czyli jak przetrwać w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia życia

dr Maciej Brożyna

mbrozyna@ur.edu.pl

Piękno ukryte w człowieku - wprowadzenie do akrobatyki sportowej

dr Grzegorz Bielec

gbielec@ur.edu.pl

Instruktaż sportowy - rola trenerów w ścieżce kariery

dr Grzegorz Bielec

gbielec@ur.edu.pl

Pasja i praca w jednym, zawód pilota wycieczek

dr Aneta Rejman /

dr Paweł Rut

arejman@ur.edu.pl

prut@ur.edu.pl

Pielęgniarka na sygnale

dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR

dr n. o zdr. Małgorzata Gajdek

dr n. o zdr. Izabela Sałacińska

mgr Bogusława Kaczor-Pyter;

mgr Anna Kawalec;

pwiech@ur.edu.pl

magajdek@ur.edu.pl

isalacinska@ur.edu.pl

bkaczor@ur.edu.pl

ankawalec@ur.edu.pl

Innowacyjny słodziak

mgr Magdalena Rękas

dr n. o zdr. Joanna Burzyńska

mgr Julia Martyn

mrekas@ur.edu.pl

jburzynska@ur.edu.pl

jmartyn@ur.edu.pl

Wyzwania dla medycznego Szewca Dratewki-czyli profilaktyka uszkodzeń skóry i ran

Dr hab. Dariusz Bazaliński, prof.UR

dbazalinski@ur.edu.pl