Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
I Nauczyciele języka polskiego
województwa podkarpackiego

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie, przy Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, serdecznie zaprasza uczniów do udziału w LI edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie informuję, iż obecnie nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza Olimpiady.

W imieniu wszystkich nauczycieli szkół średnich i uczniów uzdolnionych humanistycznie, składam serdeczne podziękowania Szanownej Pani Irenie Stryjkowskiej za wiele lat trudu, cierpliwości i serca wkładanego w opiekę nad olimpijczykami, szczególnie podczas zawodów III stopnia, a także za nieocenioną pomoc ich nauczycielom.

Pani Ireno,
dziękujemy!

Z poważaniem,
Małgorzata Byszuk
sekretarz Komitetu Okręgowego
w Rzeszowie

 

 

Sprawy organizacyjne:

Strona Komitetu Głównego: www.olijp.pl zamieszcza informacje o przebiegu Olimpiady, Regulamin, terminy poszczególnych zawodów, tematy zawodów szkolnych, pomocne publikacje, nagrodzone prace.

Terminarz LI OLiJP

I etap - przekazywanie prac wraz z dokumentacją: do 4 grudnia 2020 r.

II etap - część pisemna: 13 lutego 2021 r.

              część ustna: 6 marca 2021 r.

III etap - 15-17 kwietnia 2021 r.

 

Zachęcam Państwa do zainteresowania się projektem Biblioteki Narodowej academica (system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej), dzięki któremu uczniowie, przebywając w bibliotece szkolnej, uzyskają dostęp do  cyfrowych wersji publikacji, niezbędnych przy przygotowywaniu się do udziału w OLiJP. Na stronie https://academica.edu.pl/  znajdą Państwo szczegóły rejestracji.

W bieżącym roku szkolnym proszę zwrócić uwagę na Regulamin OLiJP, zawierający alternatywną wersję Olimpiady w związku z pandemią i ewentualną organizacją Olimpiady zdalnie.

Nastąpią też zmiany w rejestracji uczestników i ich nauczycieli-opiekunów, których adres mailowy będzie musiał być potwierdzony przez Komitet Olimpiady. Informacja o rozpoczęciu procesu rejestracji ukaże się wkrótce na stronie Komitetu Głównego.

Przewodniczącym KO OLiJP w Rzeszowie będzie Pani dr prof. Dorota Karkut prof. UR

Siedziba Komitetu Okręgowego i adres do przesyłania prac z etapu szkolnego (z dopiskiem Olimpiada Literatury i Języka Polskiego):

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Rejtana 16 C,  35-959 Rzeszów

Dokumentacja, oprócz prac przygotowawczych, opatrzonych recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją „kieruję do zawodów II stopnia”), powinna zawierać sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego oraz protokół wyników szkolnych (wg obowiązującego wzoru - do pobrania na stronie Komitetu Głównego w tytule „Niezbędnik olimpijczyka i opiekuna” w zakładce „Dokumenty dla opiekuna”).


Dyżury: pierwszy czwartek miesiąca, w siedzibie Komitetu Okręgowego, pokój 104, w godz. 16.00-17.00 lub w formie zdalnej, po telefonicznym lub mailowym umówieniu się.

Strona Komitetu w Rzeszowie: www.ur.edu.pl

bezpośredni link:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-polonistyki-i-dziennikarstwa/aktualnosci

w tym miejscu będą ukazywać się bieżące informacje nt. Olimpiady, dotyczące naszego okręgu.

Dodatkowe informacje na temat organizacji LI OLiJP można uzyskać u sekretarza Komitetu Okręgowego w Rzeszowie, telefonicznie: 503 607 510 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

adres do korespondencji z sekretarzem:

I Liceum Ogólnokształcące
ul. 3 Maja 15
35-030 Rzeszów

 

Z poważaniem,
Małgorzata Byszuk
sekretarz Komitetu Okręgowego
w Rzeszowie