Rada Instytutu Filozofii

 1. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

 2. prof. dr hab. Aleksander Bobko

 3. prof. dr hab. Leszek Gawor

 4. dr hab. Beata Guzowska, prof. UR

 5. dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

 6. dr hab. Artur Mordka, prof. UR

 7. dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

 8. dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

 9. dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

 10. dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

 11. dr Paweł Balcerak

 12. dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

 13. dr Włodzimierz Zięba