Rada Instytutu Filozofii

 1. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

 2. prof. dr hab. Aleksander Bobko

 3. prof. dr hab. Leszek Gawor

 4. dr hab. Beata Guzowska, prof. UR

 5. dr hab. Romana Kolarzowa, prof. UR

 6. dr hab. Artur Mordka, prof. UR

 7. dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR

 8. dr hab. Witold Nowak, prof. UR
 9. dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR

 10. dr hab. Magdalena Żardecka, prof. UR

 11. dr hab. Magdalena Michalik-Jeżowska, prof. UR

 12. dr Paweł Balcerak

 13. dr Agnieszka Iskra-Paczkowska

 14. dr Włodzimierz Zięba