dr inż. Bogusław Twaróg

Kontakt:

     nr pokoju: 205 CIiTWT-P

     e-mail: [email protected]

     tel: (17) 851 87 55

twarog_b.jpg [15.93 KB]

 

 

Działalność naukowo badawcza:

 • Nowoczesne technologie informacyjne w problemach modelowania sygnałów, analizy i przetwarzania informacji. 
 • Projektowanie i modelowanie układów symulacyjnych urządzeń elektromagnetycznych w oparciu o modele matematyczne i sztuczną inteligencję (sztuczne sieci neuronowe) - diagnostyka stanów pracy.
 • Pozyskiwanie, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów rastrowych oraz metod i narzędzi modelowania grafiki wektorowej w środowisku wirtualnej rzeczywistości.
 • Automatyzacja systemów sterowania procesami przemysłowymi, rozproszona wizualizacja pracy monitorowanych obiektów.

Publikacje:

(wybrane)

 1. Gomółka Z., Kwater T., Twaróg B., Pękala R., Bartman J., Kwiatkowski B. – Fingerprint Compression With the Use of Wavelets – Artificial Intelligence and Soft Computing, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, Warszawa 2006 – s.338-343.
 2. T. Kwater, B. Twaróg, R. Pękala, Z. Gomółka - Idea rozszerzonego filtru Kalmana wspomaganego sztuczną siecią neuronową - Elektronika - miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, nr 1/2007, wyd. SIGMA-NOT, Warszawa, s 34-37.
 3. Z. Gomółka, B. Twaróg, B. Kwiatkowski - Data compression in Biometrics Images - Proceedings of the 10-th International Conference on Engineering Application of Neural Networks, Greece 2007, EANN'2007, p. 403-409.
 4. Twaróg B., Pękala R., Bartman J., Gomółka Z. – The changes of air gap in inductive engines as vibration indicator aided by mathematical model and artificial neural network. AIMS, Discrete and Continuous Dynamical Systems, Journal of American Institute of Mathematical Sciences, France 2007 – pp. 1005-1012.
 5. Z. Gomółka, B. Twaróg, J. Bartman - Kodowanie wektora cech tęczówki oka - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5, Kościelisko, Polska 2008, str. 321-324
 6. B. Twaróg, Z. Gomółka, P. Krutys - Algorytm równoległego wyodrębniania krawędzi z wykorzystaniem technologii LAM/MPI - Technical News Lviv Ukraine, ISSN 1992-8149, 2009/1(29), 2(30), s.126-129.
 7. Z. Gomółka, B. Twaróg - Improvement of image processing by using homogeneous neural networks with fractional derivatives theorem - AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Dresden-Germany 2010.
 8. Gomółka Z., Twaróg B., Bartman J., Kwiatkowski B.: Improvement of Image Processing by Using Homogeneous Neural Networks with Fractional Derivatives Theorem, AIMS, Discrete and Continuous Dynamical Systems, s. 505-514,  2011, ISSN: 1078-0947.
 9. Gomółka Z., Twaróg B., Krutys P.:  Prediction mechanism for the face tracking algorithm, Przegląd Elektrotechniczny. (przyjęte do druku 2012) – 2013, R. 89, nr 7, s. 202-205.

 

Nasi partnerzy