Najważniejsze informacje o egzaminie Przykładowy egzamin

 

W pliku poniżej są opisane wymagania dotyczące stopnia znajomości języka polskiego, które powinien spełniać kandydat na studia.

Wymagania określające poziom znajomości języka polskiego dla kandydatów na studia na UR (PDF)

 

Test poziomujący zamieszczony poniżej pozwala samodzielnie określić poziom znajomość języka polskiego

Test poziomujący (pozwala określić aktualny poziom wiedzy z języka polskiego) (PDF)
Klucz do testu poziomującego

 

Poniżej zamieszczamy po jednym przykładowym arkuszu egzaminu pisemnego oraz ustnego oraz klucz z rozwiązaniami testu.

Test pisemny (PDF)
Egzamin ustny (PDF)
Klucz z rozwiązaniami egzaminów (PDF)

 

W pliku poniżej zamieszczamy listę podręczników, zbiorów testów i ćwiczeń zalecanych przez autorów oficjalnej strony www „Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego”

Podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego na poziomie B2