Pracownicy Katedry Materiałów Funkcjonalnych

dr hab. prof. UR Rafał Reizer - Kierownik Katedry
tel.: +48 17  851 8582
e-mail: [email protected]
pok. 338, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z metrologią, analizą oraz modelowaniem struktury geometrycznej powierzchni z uwzględnieniem zmian struktury geometrycznej powierzchni na drodze technologicznej lub eksploatacyjnej.

dr hab. inż. prof. UR Anna Koziorowska
tel.: 17 851 86 81
e-mail: [email protected]
pok. 317, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Celem badań jest udowodnienie i zmierzenie wpływu PEM na organizmy w zależności od fizycznych parametrów PEM, metodami biologii molekularnej.  Efekty badań będą miały zastosowanie aplikacyjne w nowym podejściu do leczenia schorzeń związanych z zaburzeniami neurosekrecji w kontekście chorób układu nerwowego oraz zaburzeń rozrodu.

dr hab. prof. UR Ireneusz Stefaniuk
tel.: +48 17 851 8672
e-mail: [email protected]
pok. 304, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr Stanisław Adamiak
tel.: 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania są skoncentrowane na technologiach wytwarzania i badania warstwy wierzchniej materiałów wytworzonych w procesach PVD. Modyfikacja struktury warstwy wierzchniej na poziomie atomowym poprzez zmianę składu jak i technologii wytwarzania ma wpływ na jej właściwości w skali makroskopowej. Badania ukierunkowane są na poprawę właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych (twardości, adhezji, zachowania właściwości w podwyższonych temperaturach, odporności na zużycie tribologiczne warstw oraz wyznaczenie zależności pomiędzy parametrami nanostruktury a właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi.

dr Wojciech Bochnowski

tel.: 17 851 87 30
e-mail: [email protected]
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Nauka o materiałach, metaloznawstwo, badania struktury i właściwości materiałów, projektowanie materiałowe, procesy specjalne.

dr Piotr Potera

tel.: 17 851 87 35
e-mail: [email protected]
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 207, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Spektroskopia absorpcyjna i odbiciowa cienkich warstw i materiałów litych. Wpływ napromieniowania oraz wygrzewania na własności optyczne materiałów.

dr Grzegorz Wisz
tel.: 17 851 85 50
e-mail: [email protected]
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 308, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Technologia wytwarzania cienkich warstw z wykorzystaniem metod PVD ze szczególnym uwzględnieniem impulsowego osadzania laserowego.
Odnawialne źródła energii - optymalizacja struktur półprzewodnikowych i technologii wykonania układów fotowoltaicznych dla uzyskania maksymalnych sprawności i efektywności. Systemy informatyczne i komputerowe układy pomiarowe. Systemy sterowania i zarządzania aktywnymi elementami inteligentnego budynku. Strategie rozwoju współpracy nauka - biznes w ramach struktur klastrowych.

mgr inż. Bartosz Zdeb

 

dr Renata Jurasińska
tel.: +48 17  851 86 17
e-mail: [email protected]
pok. 361, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr Małgorzata Klisowska
tel.: +48 17  851 85 74
e-mail: [email protected]
pok. 313, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

mgr inż. Danuta Piotrowska
tel.: 17 851 85 61
e-mail: [email protected]
pok. 207, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

mgr  Bogumił Cieniek
tel.: 17 851 87 32
e-mail: [email protected]
pok.64, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

inż. Zbigniew Szukała