Katedra Materiałów Funkcjonalnych

dr hab. prof. UR Rafał Reizer - Kierownik Katedry
tel.: +48 17  851 8585
e-mail: rreizer@ur.edu.pl
pok. 340, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z metrologią, analizą oraz modelowaniem struktury geometrycznej powierzchni z uwzględnieniem zmian struktury geometrycznej powierzchni na drodze technologicznej lub eksploatacyjnej.

prof. dr. hab. inż. Mieczysław Korzyński

Profesor Senior

dr hab. inż. prof. UR Anna Koziorowska
tel.: 17 851 87 67
e-mail: akozioro@ur.edu.pl
pok. 318, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Celem badań jest udowodnienie i zmierzenie wpływu PEM na organizmy w zależności od fizycznych parametrów PEM, metodami biologii molekularnej.  Efekty badań będą miały zastosowanie aplikacyjne w nowym podejściu do leczenia schorzeń związanych z zaburzeniami neurosekrecji w kontekście chorób układu nerwowego oraz zaburzeń rozrodu.

dr hab. prof. UR Ireneusz Stefaniuk
tel.: +48 17 851 8672
e-mail: istef@ur.edu.pl
pok. 304, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania w zakresie elektronowego rezonansu magnetycznego (EMR) z uwzględnieniem szerokiego zakresu materiałów. Szczegółowe badania dotyczą: defektów i centrów paramagnetycznych w materiałach tlenkowych i półprzewodnikach; materiałów tlenkowych; materiałów magnetycznych; nanomagnesów molekularnych; materiałów optycznych; materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym; wolnych rodników w materiałach biologicznych; nanomateriałów.

dr Stanisław Adamiak
tel.: 17 851 87 30
e-mail: sadamiak@ur.edu.pl
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Prowadzone badania są skoncentrowane na technologiach wytwarzania i badania warstwy wierzchniej materiałów wytworzonych w procesach PVD. Modyfikacja struktury warstwy wierzchniej na poziomie atomowym poprzez zmianę składu jak i technologii wytwarzania ma wpływ na jej właściwości w skali makroskopowej. Badania ukierunkowane są na poprawę właściwości mechanicznych i eksploatacyjnych (twardości, adhezji, zachowania właściwości w podwyższonych temperaturach, odporności na zużycie tribologiczne warstw oraz wyznaczenie zależności pomiędzy parametrami nanostruktury a właściwościami mechanicznymi i eksploatacyjnymi.

dr Wojciech Bochnowski

tel.: 17 851 87 30
e-mail: wobochno@ur.edu.pl
pok. 60, B2, budynek A0
pok. 316, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Nauka o materiałach, metaloznawstwo, badania struktury i właściwości materiałów, projektowanie materiałowe, procesy specjalne.

dr Piotr Potera

tel.: 17 851 87 35
e-mail: ppotera@ur.edu.pl
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 309, B3, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Spektroskopia absorpcyjna i odbiciowa cienkich warstw i materiałów litych. Wpływ napromieniowania oraz wygrzewania na własności optyczne materiałów.

dr Grzegorz Wisz
tel.: 17 851 85 50
e-mail: gwisz@ur.edu.pl
pok. 73, B2, budynek A0
pok. 308, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

Technologia wytwarzania cienkich warstw z wykorzystaniem metod PVD ze szczególnym uwzględnieniem impulsowego osadzania laserowego.
Odnawialne źródła energii - optymalizacja struktur półprzewodnikowych i technologii wykonania układów fotowoltaicznych dla uzyskania maksymalnych sprawności i efektywności. Systemy informatyczne i komputerowe układy pomiarowe. Systemy sterowania i zarządzania aktywnymi elementami inteligentnego budynku. Strategie rozwoju współpracy nauka - biznes w ramach struktur klastrowych.

dr inż. Paulina Sawicka - Chudy

Alternatywne źródła energii- optymalizacja technologii cienkowarstwowych ogniw słonecznych na bazie materiałów półprzewodnikowych (TiO2 , ZnO, CuO) wytworzonych przy wykorzystaniu metod PVD ze szczególnym uwzględnieniem reaktywnego stałoprądowego rozpylania magnetronowego.

dr Renata Jurasińska
tel.: +48 17  851 86 17
e-mail: rjuras@ur.edu.pl
pok. 361, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Kazimiera Dudek
tel.: +48 17  851 8582
e-mail: kdudek@ur.edu.pl
pok. 338, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów
Badania z zakresu inżynierii powierzchni oraz niekonwencjonalnych technik wytwarzania: badania zależności fizyko - mechanicznych różnorodnych procesów obróbkowych. Analiza stanu naprężeń własnych metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Badania odporności na korozję materiałów oraz powłok ochronnych stosowanych na metalach.
mgr Mateusz Drabczyk
tel.: +48 17 851 85 88
e-mail: mdrabczyk@ur.edu.pl
pok. 339, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1; 35-310 Rzeszów
Do głównych zainteresowań naukowych zaliczyć należy badania wytrzymałości statycznej jak i zmęczeniowej połączeń konstrukcyjnych mających zastosowanie w branży lotniczej jak i motoryzacyjnej a w szczególności połączenia klejone, nitowe, zgrzewane oraz przez odkształcenie plastyczne materiału.

dr  Bogumił Cieniek
tel.: 17 851 87 32
e-mail: bcieniek@ur.edu.pl
pok.64, B2, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

Janusz Delikat
e-mail: jdelikat@ur.edu.pl
pok. 5, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów

 

dr inż. Dariusz Żak
tel.: +48 872 11 18
e-mail: dzak@ur.edu.pl
pok. 5, B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów