Terminarz zjazdów
słuchaczy studiów podyplomowych logopedii

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Lp.

data

I rok

II rok

1

09-10.10.2021

X

X

2

23-24.10.2021

X

X

3

06-07.11.2021

X

X

4

20-21.11.2021

X

X

5

04-05.12.2021

X

X

6

11-12.12.2021

X

X

7

08-09.01.2022

X

X

8

22-23.01.2022

X

X

9

05-06.02.2022

X

X

10

19-20.02.2022

X*

X*

 

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Lp.

data

I rok

II rok

1

05-06.03.2022

X

X

2

12-13.03.2022

X

X

3

26-27.03.2022

X

X

4

02-03.04.2022

X

X

5

23-24.04.2022

X

X

6

07-08.05.2020

X

X*

7

21-22.05.2020

X

--

8

11-12.06.2020

X

--

9

18-19.06.2020

X

--

10

25-26.06.2020/
02-03.07.2022

X*

obrony

* termin rezerwowy