Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

prof. dr hab. Janusz Pasterski

ul. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
pokój nr 136

tel.: +48 17 872 12 28
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00
piątek 12:00-13:30

Janusz Pasterski_20200305075943.jpg [183.96 KB]

 

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

pokój nr 134

tel.: +48 17 872 12 29
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek - 10:00-12:00
środa 11:30-13:00

Mazur Elżbieta_20200907064843.jpg [258.36 KB]

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. ogólnych i naukowych

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

pokój nr 134

tel.: +48 17 872 12 29
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00
wtorek 13:00-14:30

Anna Jamrozek-Sowa.jpeg [138.40 KB]