Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Marek Nalepa

pokój nr 121
tel.: +48 17 872 12 31

 Czwartek 8.30 - 10.00

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

Środa 15.15-16.45

dr hab. Roman Magryś, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

Poniedziałek 15.05-16.35

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

pokój nr 122
tel.: + 48 17 872 12 32

Czwartek 12.30-14.00


Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Marek Stanisz, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Czwartek 12.00-13.30

dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Środa 18.30-19.00

Czwartek 13.45-14.45 - tydz.1/3

Czwartek 14.30-15.30 -tydz. 2/4

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Środa 11.30-13.00

dr hab. Joanna Rusin, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Środa 10.00-11.30

dr Wojciech Maryjka

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Wtorek 9.45-11.15 - tydz.1/3

Środa 16.45 - 17.15 - tydz. 2/4


Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Anna Wal, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

Wtorek 13.15-14.45

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

Wtorek 13.00-14.30

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

Urlop naukowy

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

Czwartek 17.45-18.45

dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

Piątek 12.00-13.30

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

Czwartek 9.00-9.45, 14.00-14.45

dr Stanisław Dłuski

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

Czwartek 12.00-13.30


Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

pokój nr 109
tel.: +48 17 872 12 40

Czwartek 9.30-10.00, 14.00-15.00

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

pokój nr 134
tel.: +48 17 872 12 29

Środa 11.30-13.00

dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR

pokój nr 123
tel.: +48 17 872 12 33

Środa 14.30-16.00- tydz.2/4

Środa 12.00-13.30- tydz.1/3

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

pokój nr 109
tel.: + 48 17 872 12 40

Czwartek 12.00-13.30

dr Danuta Hejda

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

Środa 12.00-13.30

dr Elżbieta Kozłowska

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

Środa 16.00-17.00

Czwartek 9.30-10.00


Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Środa 11.30-13.00

prof. dr hab. Jolanta Pasterska

pokój nr 132
tel.: + 48 17 872 12 47

Piątek 12.00-13.30

prof. dr hab. Stanisław Uliasz

pokój nr 133
tel.: + 48 17 872 12 41

Czartek 9.00-10.00

dr hab. Wojciech Birek

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Środa 12.45-13.30

Czwartek12.00-12.45

dr Michał Żmuda

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Poniedziałek 13.45-15.00-tydz.1/3

Poniedziałek 15.30-17.00 tydz.2/4


Zakład Kultury Mediów

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Czwartek 12.00-13.30

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Czwartek 12.00-13.30

dr Jan Wolski

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Czwartek 13.45-15.15

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Poniedziałek 12.00-13.30


Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Bożena Taras, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Wtorek 18.00-19.30 on line

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

pokój nr 119
tel.: + 48 17 872 12 45

Środa 11.45-13.15

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Poniedziałek 16.15-17.45 on line

dr Ewa Błachowicz-Wolny

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Wtorek 10.15 - 11.45 on line


Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Grażyna Filip

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

Czwartek 9.00-10.00

dr Justyna Majchrowska

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

Wtorek 10:30-12.00

mgr Małgorzata Bożek

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

Pn. 15.30-17.00 tydz 2/4

Czwartek 12.00-13.00


Zakład Onomastyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Wtorek 10.30 - 12.00

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

pokój nr 116
tel.: +48 17 872 12 43

Piątek 9.45 - 11.15

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Wtorek 10.30-12.00

dr Małgorzata Kułakowska

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Wtorek 11.00-12.30

dr Robert Słabczyński

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Urlop naukowy