Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Marek Nalepa

pokój nr 121
tel.: +48 17 872 12 31

Czwartek 14.45-16.15 [email protected]

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

czwartek 13.45 - 15.15

jkowal @ur.edu.pl

dr hab. Roman Magryś, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

Środa 11.30 - 13.00

[email protected]

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

pokój nr 122
tel.: + 48 17 872 12 32

Czwartek 9.00-10.00,  12.00-12.30

[email protected]

 

Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Marek Stanisz

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

czwartek 12.00-13.30

[email protected]

dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

czwartek 13.45-15.15

[email protected]

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Wtorek 13.15-14.00

Czwartek 9.15-10.00

[email protected]

dr Anna Dworak

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Środa 15.15-16.00,

czwartek12.00-12.45

[email protected]

dr Wojciech Maryjka

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

Czwartek 14.30-16.00

[email protected]

 

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Anna Wal, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

Urlop naukowy

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 36

Czwartek 12.15-13.45

[email protected]

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 36

Środa 13.15-14.45

[email protected]

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

czwartek:  16.00-17.30 w sesji: 12.00-13.30

[email protected]

prof. dr hab. Janusz Pasterski

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 36

Czwartek 12.30-14.00

[email protected]

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

Środa 15.00-16.30

[email protected]

dr Stanisław Dłuski

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 36

Czwartek 14.00-15.30

[email protected]

 

 

 

Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

pokój nr 109
tel.: +48 17 872 12 40

Czwartek 12.00-13.30

[email protected]

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

pokój nr 134
tel.: +48 17 872 12 29

Czwartek 12.15-13.45

[email protected]

dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR

pokój nr 123
tel.: +48 17 872 12 33

Czwartek 18.30-20.00 -1/3 tydz.

Czwartek 17.30-19.00 -2/4 tydz.

[email protected]

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

pokój nr 109
tel.: + 48 17 872 12 40

Czwartek 9.15-10.00 i 12.00-12.45

[email protected]

dr Danuta Hejda

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

Czwartek 8.30-10.00

[email protected]

dr Elżbieta Kozłowska

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

wtorek 10.45-11.45 i środa 12.00- 12.30 [email protected]

 

Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Luboń, prof. UR

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Wtorek 9.00-9.45

Czwartek 9.00-9.45

[email protected]

prof. dr hab. Jolanta Pasterska

pokój nr 132
tel.: + 48 17 872 12 47

Środa 11.45-13.15

[email protected]

prof. dr hab. Stanisław Uliasz

pokój nr 133
tel.: + 48 17 872 12 41

Środa 11 - 11.45 [email protected]

dr hab. Wojciech Birek, prof.UR

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Czwartek 12.00-13.30

[email protected]

dr Michał Żmuda

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

Piątek 9:00 - 10:00, od 11:30-12:00

[email protected]

 

Zakład Kultury Mediów

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Środa 13.30-15.00

[email protected]

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Czwartek 12.30-14.00

[email protected]

dr hab. Jan Wolski, prof.UR

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

poniedziałek 12.00-13.30

[email protected]

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

Środa 10.00-11.30

[email protected]

dr Joanna Trzaska-Wieczorek

tel. 532 562 070

[email protected]

 

Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Bożena Taras, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Wtorek 11.30-12.15

Czwartek 8.30 - 10.00

               [email protected]

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

pokój nr 119
tel.: + 48 17 872 12 45

Czwartek 12.00-13.30 od 20.06.

[email protected]

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Czwartek 12.00-13.30

[email protected]

dr Ewa Błachowicz-Wolny

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

Środa  12.00-13.30 tydz 1/3

Środa  13.30-15.00 tydz 2/4

[email protected]

 

Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Grażyna Filip

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

Czwartek 8.30-10.00.

[email protected]

dr Justyna Majchrowska

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

[email protected]

czwartek 8.30-10.00

mgr Małgorzata Bożek

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

Poniedziałek 8.30-10.00

[email protected]

 

Zakład Onomastyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Czwartek 13.30-15.00

[email protected]

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

pokój nr 116
tel.: +48 17 872 12 43

Czwartek 10.00-11.30

[email protected]

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Wtorek 14.00-15.30

[email protected]

dr Małgorzata Kułakowska

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Czwartek 13.30-15.00 (s.118 A3)

[email protected]

dr Robert Słabczyński

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

wtorek 10.00-11.30

[email protected]

dr Barbara Drozd

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

Czwartek 12.00-13.30

[email protected]