Kierownik Katedry Rusycystyki

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 201

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
wtorek 15:30-16:15
czwartek 12:45-13:00

Sekretariat Katedry Rusycystyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Zofia Czapiga

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

środa 13:30-14:30
czwartek 9:30-10:00

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

wtorek 15:30-16:15
czwartek 12:45-13:00

dr hab., prof. UR Artur Czapiga

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

środa 14:15-15:15

dr Jolanta Kononowicz-Kur

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

urlop

dr Maria Puk

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

poniedziałek 13:45-14:15
środa 11:00-11:30
piątek 11:30-12:00

dr Anna Rudyk
(kierownik zakładu)

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

wtorek 18:00-19:30

dr Anna Stasienko

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

poniedziałek 14:00-14:45
wtorek 8:45-9:30

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR
(kierownik zakładu)

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]

poniedziałek 8:00-8:30 i 13:30-14:30


dr Katarzyna Buczek

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

piątek 9:00-10:30

dr Małgorzata Dziedzic

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-12:00

dr Maria Kossakowska-Maras

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

poniedziałek 11:00-11:30 i 13:00-13:30
wtorek 18:00-18:30

dr Joanna Smoła

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

poniedziałek 11:00-11:30
piątek 12:30-13:00
czwartek 16:00-16:30

dr Magdalena Woś

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

poniedziałek 12:45-13:45
piątek 12:00-12:30

dr Anna Żarska

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]

czwartek 8:30-10:00

Zakład Literatury Rosyjskiej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Kazimierz Prus

pokój nr 302
tel.: +48 17 872 12 12
e-mail: [email protected]

czwartek 9:15-12:00

dr Henryk Grzyś
(p.o. kierownik zakładu)

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

czwartek 12:00-13:00 oraz 13:45-14:30

dr Agnieszka Lis-Czapiga

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

urlop

mgr Anna Toczyńska-Pęksa

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

urlop

 

Godziny zlecone

Pracownik

Termin dyżuru

dr hab. Andrzej Charciarek

czwartek 14:30-16:00

mgr Milena Kiper

czwartek 12:30-13:30

mgr Anna Dziura

czwartek 15:15-15:45