Kierownik Katedry Rusycystyki

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 201

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
wtorek 15:30-16:15
czwartek 12:45-13:00

Sekretariat Katedry Rusycystyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

dr hab. Artur Czapiga, prof. UR

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

dr Jolanta Kononowicz-Kur

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

dr Maria Puk

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

dr Anna Rudyk
(kierownik zakładu)

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

dr Anna Stasienko

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Pracownik

Dane kontaktowe

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR
(kierownik zakładu)

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]


dr Katarzyna Buczek

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

dr Małgorzata Dziedzic

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

dr Maria Kossakowska-Maras

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

dr Joanna Smoła

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

dr Magdalena Woś

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

dr Anna Żarska

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]

Zakład Literatury Rosyjskiej

Pracownik

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Kazimierz Prus

pokój nr 302
tel.: +48 17 872 12 12
e-mail: [email protected]

dr Henryk Grzyś
(p.o. kierownik zakładu)

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

dr Agnieszka Lis-Czapiga

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

mgr Anna Toczyńska-Pęksa

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

 

Godziny zlecone

Pracownik

dr hab. Andrzej Charciarek

mgr Milena Kiper

mgr Anna Dziura