Kierownik Katedry Rusycystyki

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 203

tel: +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Sekretariat Katedry Rusycystyki

mgr Barbara Frączek

pokój nr 202
tel. +48 17 872 12 08
e-mail: [email protected]

 

Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Zofia Czapiga

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-8:30 i 13:30-14:30

dr hab. Dorota Chudyk, prof. UR

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26
e-mail: [email protected]

środa 11:30-12:45
czwartek 12:00-13:00

dr hab., prof. UR Artur Czapiga

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

wtorek 11:45-12:45 i 14:45-15:15

dr Jolanta Kononowicz-Kur

pokój nr 310
tel.: + 48 17 872 12 26

wtorek 11:30-12:00 i 14:30-15:30

dr Maria Puk

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

wtorek 11:00-11:45
czwartek 13:00-13:45

dr Anna Rudyk
(kierownik zakładu)

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

piątek 9:30-11:00

dr Anna Stasienko

pokój nr 308
tel.: + 48 17 872 12 24
e-mail: [email protected]

poniedziałek 14:45-15:45
czwartek 8:00-8:30

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]

urlop naukowy do 31.03.2020 r.

dr Katarzyna Buczek
(p.o. kierownik zakładu)

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

środa 9:00-10:00
czwartek 15:15-15:45

dr Małgorzata Dziedzic

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

czwartek 8:00-12:00

dr Maria Kossakowska-Maras

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

poniedziałek 12:00-13:00 i 14:30-15:00

dr Joanna Smoła

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

wtorek 11:30-12:30
czwartek 13:00-13:30

dr Magdalena Woś

pokój nr 316
tel.: +48 17 872 12 22
e-mail: [email protected]

wtorek 12:45-13:30
środa 10:30-11:15

dr Anna Żarska

pokój nr 311
tel.: +48 17 872 12 21
e-mail: [email protected]

środa 8:00-8:30 i 13:30-14:30

Zakład Literatury Rosyjskiej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Kazimierz Prus

pokój nr 302
tel.: +48 17 872 12 12
e-mail: [email protected]

środa, 11.30-13.00

dr Henryk Grzyś
(p.o. kierownik zakładu)

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

wtorek 9:30-10:15
środa 12:00-13:15

dr Agnieszka Lis-Czapiga

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

środa 16:00-17:00
czwartek 17:00-17:30

mgr Anna Toczyńska-Pęksa

pokój nr 304
tel.: +48 17 872 12 70
e-mail: [email protected]

środa (do 5.04.2020) 12:30-13:15
czwartek (od 6.04.2020) 13:30-14:15