Biblioteka Instytutu Historii

mgr Mateusz Binek

Al. T. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów
pokój nr 023 (poziom -2)
budynek A1

tel.: +48 17 872 10 82
email: [email protected]

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

LISTA PRENUMEROWANYCH CZASOPISM

KATALOG KSIĘGOZBIORU DO WYSZUKIWANIA
 • Dzieje Najnowsze 
 • Archiwista Polski
 • Historyka
 • Konteksty
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Kwartalnik Historyczny
 • Limes. Studia i materiały  z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Palamedes
 • Przegląd Historyczny
 • Rocznik z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
 • Roczniki Historyczne
 • Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny
 • Studia Źródłoznawcze
 • Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”
 • Wiadomości Historyczne
 • Z dziejów Rosji i Europy środkowej