Instytut Filozofii wchodzi w skład Kolegium Nauk Humanistycznych UR. Na jego strukturę składają się: Zakład Historii Filozofii, Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury, Zakład Filozofii Człowieka, Zakład Filozofii Współczesnej oraz Zakład Etyki. W obszarze zainteresowań naukowych pracowników IF mieszczą się zagadnienia z zakresu wielu subdyscyplin filozoficznych. Na przestrzeni lat w Instytucie prowadzono badania z historii filozofii, teorii poznania, teorii bytu, metodologii nauk, logiki, filozofii nauki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii polityki, filozofii człowieka, estetyki i etyki. Obecnie Instytut realizuje trzy główne zadania badawcze:

  1. Człowiek wobec antropologiczno-etycznych wyzwań współczesności ,
  2. Dyskursy kulturowe (historia i współczesność)
  3. Badania historyczno-filozoficzne.