Informacja o Centrum Polonijnym UR dla osób zainteresowanych nauką języka polskiego jako obcego

Lektorzy zatrudnieni w Centrum posiadają wysokie kompetencje potwierdzone dyplomami ukończenia specjalistycznych studiów oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki języka polskiego jako obcego. Prowadzili między innymi przez wiele lat zajęcia w Letniej Szkole Języka Polskiego dla Cudzoziemców oraz roczne kursy przygotowujące do studiów w Polsce dla stypendystów programu im. Gen. Władysława Andersa. Ponadto są członkami komisji, która przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

W roku akademickim 2020/21 Centrum Polonijne zamierza przeprowadzić komercyjne (odpłatne) kursy języka polskiego jako obcego. W sytuacji, gdy stan epidemii covid-19 nie będzie pozwalał na prowadzenie zajęć w trybie kontaktowym, przewidujemy możliwość przeprowadzenia kursów on-line lub w formie hybrydowej (wówczas warunki płatności ulegną zmianie, o sposobie prowadzenia kursu poinformujemy w połowie września). Więcej informacji o kursach poniżej:

 

OFERTA CENTRUM POLONIJNEGO UR DLA OBCOKRAJOWCÓW

  1. Intensywny kurs roczny języka polskiego dla obcokrajowców

Dla osób, które nie znają języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, proponujemy roczny kurs przygotowujący do studiów w Polsce.

Kurs obejmuje 600 godzin nauki w ciągu dwóch semestrów (cztery godziny dziennie). Poziom nauczania dostosowany jest do potrzeb uczestników, na początku kursu zdają oni test plasujący. Możliwa jest też nauka języka od podstaw. W trakcie kursu uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie  mówienia, słuchania, czytania i pisania po polsku na poziomie B1-B2 - według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

W strukturze godzin realizowanych podczas kursu najwięcej miejsca zajmuje lektorat językowy, polegający na kształtowaniu umiejętności posługiwania się językiem polskim w różnych sytuacjach. Program lektoratu łączy treści językowe, leksykalne i gramatyczne ze zdobywaniem wiedzy o Polsce, jej kulturze, tradycji oraz specyfice zachowań Polaków. Celem zajęć jest bowiem zarówno nauka języka jak i adaptacja do życia w Polsce.

Opłata za roczny kurs 6800. zł. Kurs rozpocznie się, gdy liczba kandydatów będzie wynosiła minimum 12 osób. Kurs będzie trwał od października 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.

Osoby, które chcą zapisać się na kurs, powinny zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym na kursy i studia podyplomowe: link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj:

https://podyplomoweikursy.ur.edu.pl/KandydatForm.aspx

 

Po dokonaniu rejestracji należy wybrać ścieżkę kształcenia: Intensywny kurs roczny języka polskiego (poziom A1-B2) i zatwierdzić przyciskiem „zapisz się”

https://podyplomoweikursy.ur.edu.pl/SciezkiOpis.aspx

 

  1. Kursy języka polskiego dla początkujących

Są przeznaczone dla osób, które nie znają języka polskiego i chcą opanować jego podstawy. Proponujemy 90 godzin zajęć, w trakcie których słuchacze nabędą kompetencje w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania po polsku na poziomie A2.

Organizujemy dwa rodzaje kursów: Weekendowy (zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele) i Popołudniowy (zajęcia będą odbywać się w dwa dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych). Kursy rozpoczną się w październiku 2020 roku, a zakończą w styczniu 2021 roku. Koszt kursu wynosi 2000 zł. Warunkiem rozpoczęcia każdego z kursów jest zebranie grupy minimum 8 słuchaczy.  

Osoby, które chcą zapisać się na kurs, powinny zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym na kursy i studia podyplomowe: link do formularza zgłoszeniowego znajduje się tutaj:

https://podyplomoweikursy.ur.edu.pl/KandydatForm.aspx

Po dokonaniu rejestracji należy wybrać ścieżkę kształcenia: Kurs języka polskiego od podstaw,

a w okienku „tryb” wybrać opcje:

 (zajęcia w soboty i niedziele) - jeżeli wybiorą Państwo

 Kurs Weekendowy

lub:

(zajęcia popołudniowe w ciągu tygodnia lekcje 2 x w tygodniu) - jeżeli wybiorą Państwo Kurs Popołudniowy

Wybraną opcję należy zatwierdzić przyciskiem „zapisz się”