Harmonogram

 

Harmonogram składania wniosków i posiedzeń Komisji Bioetycznej w roku akademickim 2020/2021

 

 

Termin złożenia wniosku

I termin

1 październik 2020 r., godz. 15:00.

II termin

30 październik 2020 r., godz. 15:00

III termin

18 listopad 2019 r., godz.15:00

IV termin

5 styczeń 2021 r., godz.15:00

V termin

3 luty 2021 r., godz.15:00

VI termin

3 marzec 2021 r., godz.15:00

VII termin

1 kwiecień 2021 r., godz.15:00

VIII termin

28 kwiecień 2021 r., godz.15:00

  • Terminy składania wniosków są terminami Wnioski złożone po terminie kwalifikowane będą na kolejne posiedzenie KBUR.
  • Limit wniosków przyjmowanych do opiniowania na jednym posiedzeniu KBUR wynosi 12. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność przesłania drogą mailową kompletu dokumentów oraz dostarczenie wersji papierowej wniosku do pokoju 125, budynku G5 do Pani mgr Iwony Bryły - Z-cy Sekretarza KBUR w terminie złożenia wniosku.