Harmonogram

 

Harmonogram składania wniosków do Komisji Bioetycznej UR w roku akademickim 2021/2022


 

Termin złożenia wniosku

I termin

15 wrzesień 2021 r., godz. 15:00.

II termin

13 październik 2021 r., godz. 15:00

III termin

10 listopad 2021 r., godz. 15:00

IV termin

15 grudzień 2021 r., godz.15:00

V termin

19 styczeń 2022 r., godz.15:00

VI termin

16 luty 2022 r., godz.15:00

VII termin

16 marzec  2022 r., godz.15:00

VIII termin

13 kwiecień 2022 r., godz.15:00

*Terminy składania wniosków są terminami nieprzekraczalnymi. Wnioski złożone po terminie kwalifikowane będą na kolejne posiedzenie KBUR.

** Limit wniosków przyjmowanych na jednym posiedzeniu KBUR wynosi 12. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność przesłania drogą mailową kompletu dokumentów oraz dostarczenie wersji papierowej wniosku do pokoju 125, budynku G5 do Pani Mgr Iwony Bryły - Z-cy Sekretarza KBUR w terminie złożenia wniosku.