Analecta Archaeologica Ressoviensia
(AAR)

ISSN 2084-4409

DOI: 10.15584/anarres

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

 

Abstrakty artykułów z Analecta Archaeologica Ressoviensia są publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities.

Pierwotną wersją Analecta Archaeologica Ressoviensia jest wersja papierowa!