Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

     Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są półrocznikiem wydawanym przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo - Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku.  Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych zwłaszcza, w języku angielskim i słowackim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w  Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 7 punktów.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza zostały włączone do C.E.E.O.L (THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) rekomendowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektronicznej, ogólnodostępnej bazy, umożliwiającej dostęp do pełnych tekstów publikacji, ukazujących się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym wydawanym w Europie Środkowej i Południowo - Wschodniej, celem rozpowszechnienia ich w międzynarodowym obiegu naukowym (www.ceeol.com). 

Zeszyty Naukowe także znajdują się w bazie danych Index Copernicus International.

Pełne teksty artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza znajdują się na stronie Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (repozytorium)

​Szczegółowe informacje odnośnie Zeszytów Naukowych Seria Prawnicza znajdują się na stronie:
http://seriaprawniczaur.wix.com/zeszyty

ISSN 1730 - 3508