Zasady etyczne

W celu zapewnienia wysokich standardów etycznych postępowania w procesie wydawniczym redakcja czasopisma naukowego „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” kieruje się procedurami opracowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) - zob. plik do pobrania.